مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری مغازه های بازارچه 1399/06/29 1399/07/02
واگذاری مغازه های بازارچه 1399/06/17 رجوع به آگهی
واگذاری (فروش سرقفلی) یک باب واحد زیرزمین کارگاهی 1399/06/05 1399/06/11
واگذاری (اجاره) 10 باب واحد تجاری (مغازه) موسوم به فود پارک 1399/05/13 رجوع به آگهی
واگذاری سرقفلی مغازه های بازارچه ـ واگذاری (فروش سرقفلی) 13 باب واحد (مغازه) (شامل 12 باب مغازه در ط... 1399/05/12 رجوع به آگهی
واگذاری (اجاره) 10 باب واحد تجاری (مغازه) موسوم به فود پارک و یک باب کافی شاپ با کاربری خدماتی و اغذ... 1399/05/05 1399/05/11
واگذار اعیانی مجموعه تجاری خدماتی 1399/04/14 رجوع به آگهی
فروش یک باب مغازه سقف شیبدار B از مجموعه تجاری منطقه گردشگری 1399/03/31 رجوع به آگهی
فروش یک باب ملک متعلق به سازمان به مساحت 2754 مترمربع 1398/11/13 رجوع به آگهی
فروش یک باب ملک متعلق به سازمان به مساحت 2754 مترمربع 1398/11/07 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3