مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده اجاره میدان میوه تره بار 1400/07/17 رجوع به آگهی
مزایده اجاره میدان میوه تره بار 1400/07/06 رجوع به آگهی
مزایده اجاره میدان میوه تره بار 1400/06/09 رجوع به آگهی
مزایده اجاره میدان میوه تره بار 1400/06/02 رجوع به آگهی
مزایده اجاره اماکن (غرفه - مغازه - فضاهای واقع در پارکها) 1400/04/22 رجوع به آگهی
مزایده اجاره اماکن (غرفه - مغازه - فضاهای واقع در پارکها) 1400/04/15 رجوع به آگهی
مزایده اجاره میدان میوه تربار 1400/04/15 رجوع به آگهی
مزایده اجاره میدان میوه تربار 1400/04/09 رجوع به آگهی
مزایده اجاره اماکن (غرفه - مغازه - فضاهای واقع در پارکها) 1400/03/12 رجوع به آگهی
مزایده اجاره اماکن (غرفه - مغازه - فضاهای واقع در پارکها) 1400/03/05 رجوع به آگهی
مزایده اجاره تابلو های تبلیغاتی شهرداری 1400/02/27 رجوع به آگهی
مزایده اجاره تابلو های تبلیغاتی 1400/02/21 رجوع به آگهی
مزایده اجاره تابلوهای تبلیغاتی 1400/02/15 رجوع به آگهی
مزایده مزایده اجاره تابلو های تبلیغاتی شهرداری 1400/01/21 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری تابلوهای تبلیغاتی 1400/01/18 رجوع به آگهی
مزایده اجاره تابلوهای تبلیغاتی شهرداری 1399/12/26 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعدادی از املاک شهرداری 1399/12/11 1399/12/14
مزایده فروش تعدادی از املاک شهرداری 1399/12/03 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعدادی از املاک شهرداری 1399/11/26 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعدادی از املاک شهرداری 1399/11/18 1399/11/27
صفحه 1 از 7