کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
4373521 مزایده اجاره میدان میوه تره بار استان کرمان 1400/07/17 رجوع به آگهی
4351455 مزایده اجاره میدان میوه تره بار استان کرمان 1400/07/06 رجوع به آگهی
4250270 مزایده اجاره میدان میوه تره بار استان کرمان 1400/06/09 رجوع به آگهی
4231391 مزایده اجاره میدان میوه تره بار استان کرمان 1400/06/02 رجوع به آگهی
4133510 مزایده اجاره اماکن (غرفه - مغازه - فضاهای واقع در پارکها) استان کرمان 1400/04/22 رجوع به آگهی
4085307 مزایده اجاره اماکن (غرفه - مغازه - فضاهای واقع در پارکها) استان کرمان 1400/04/15 رجوع به آگهی
4085304 مزایده اجاره میدان میوه تربار استان کرمان 1400/04/15 رجوع به آگهی
4059385 مزایده اجاره میدان میوه تربار استان کرمان 1400/04/09 رجوع به آگهی
3927203 مزایده اجاره اماکن (غرفه - مغازه - فضاهای واقع در پارکها) استان کرمان 1400/03/12 رجوع به آگهی
3909641 مزایده اجاره اماکن (غرفه - مغازه - فضاهای واقع در پارکها) استان کرمان 1400/03/05 رجوع به آگهی
3882365 مزایده اجاره تابلو های تبلیغاتی شهرداری استان کرمان 1400/02/27 رجوع به آگهی
3865966 مزایده اجاره تابلو های تبلیغاتی استان کرمان 1400/02/21 رجوع به آگهی
3839769 مزایده اجاره تابلوهای تبلیغاتی استان کرمان 1400/02/15 رجوع به آگهی
3769862 مزایده مزایده اجاره تابلو های تبلیغاتی شهرداری استان کرمان 1400/01/21 رجوع به آگهی
3762687 مزایده واگذاری تابلوهای تبلیغاتی استان کرمان 1400/01/18 رجوع به آگهی
3740812 مزایده اجاره تابلوهای تبلیغاتی شهرداری استان کرمان 1399/12/26 رجوع به آگهی
3697317 مزایده فروش تعدادی از املاک شهرداری استان کرمان 1399/12/11 1399/12/14
3666320 مزایده فروش تعدادی از املاک شهرداری استان کرمان 1399/12/03 رجوع به آگهی
3637528 مزایده فروش تعدادی از املاک شهرداری استان کرمان 1399/11/26 رجوع به آگهی
3613854 مزایده فروش تعدادی از املاک شهرداری استان کرمان 1399/11/18 1399/11/27
صفحه 1 از 7