مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش درختان ریشه کن و سیل آورده 1401/02/08 1401/02/06
مزایده احاله طرح مدیریت جامع مشارکتی منابع طبیعی در حوزه آبخیز - احاله طرح مدیریت حفاظت و بهره وری پارک 1401/02/01 1401/02/04
مزایده فروش درختان سیل آورده بستر رودخانه تامین بخشی از گیاهان زینتی کشور به منظور مدیریت اجرایی طرح بهره برداری از محصولات فرعی غیر چوبی (گیاهان زینتی زیر اشکوب جنگل موضوع گونه های سرشاخه- احاله طرح... 1401/01/31 1401/02/04
مزایده فروش درختان توسکا - احاله طرح مدیریت حفاظت و بهره وری طرح پارک جنگلی 1400/11/24 1400/11/27
مزایده فروش درختان جنگلی سیل آورده و ریشه کن مسیر رودخانه 1400/10/25 رجوع به آگهی
مزایده فروش درختان رانشی مسیر رودخانه به حجم 47/984 مترمکعب چوب آلات صنعتی ـ فروش درختان مسیر ارتباطی به حجم 75/85 مترمکعب چوب آلات صنعتی و به حجم 1.706 منرمکعب چوب آلات هیزومی و مجموعا به حجم 76.256... 1400/09/21 1400/09/20
مزایده اجرای مدیریت طرح زراعت چوب روستا 1400/09/21 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری احاله طرح مدیریت حفاظت و بهره وری طرح پارک جنگلی 1400/09/21 1400/09/21
مزایده واگذاری احاله طرح مدیریت حفاظت و بهره وری طرح پارک جنگلی 1400/09/21 1400/09/21
مزایده فروش درختان ریشه کن و خطر آفرین رانشی مسیر رودخانه - فروش درختان ریشه کن و و سیل آورده 1400/09/20 1400/09/20
مزایده فروش چوب آلات هیزم جمع آوری شده غیر قابل نشانه گذاری 1400/08/27 1400/08/29
مزایده فروش درختان ریشه کن و خطر آفرین رانشی مسیر رودخانه 1400/08/27 رجوع به آگهی
مزایده فروش درختان رانشی مسیر رودخانه زارم رود موسوم به استاربن 1400/08/27 رجوع به آگهی
مزایده اجرای مدیریت طرح زراعت چوب - احاله طرح مدیریت حفاظت و بهره وری طرح پارک جنگلی 1400/08/17 1400/08/19
مزایده واگذاری اجرای مدیریت طرح زراعت چوب روستا - فروش دو دستگاه خودروی دولتی وانت مدل 1385 - وانت مدل 1386 - فروش تعداد دو دستگاه خودروی دولتی اسقاطی وانت مدل 1382 1400/08/08 رجوع به آگهی
مزایده احاله طرح مدیریت حفاظت و بهره وری طرح پارک جنگلی - فروش درختان سیل آورده بستر رودخانه - فروش درختان ریشه کن و شکسته افتاده ناشی از سیل 1400/08/05 1400/08/10
مزایده اجرای مدیریت طرح زراعت چوب در حوزه- احاله طرح مدیریت حفاظت و بهره برداری طرح پارک جنگلی 1400/07/21 رجوع به آگهی
مزایده فروش درختان خطرآفرین محور جاده اصلی 1400/07/14 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری مسکونی با بنای احداثی - خودروی دولتی (وانت) 1400/07/12 1400/07/17
مزایده فروش درختان ریشه کن و خطر آفرین رانشی مسیر رودخانه - فروش درختان در بستر رودخانه - فروش درختان مزاحم تولید نهال در نهالستان 1400/06/27 1400/06/29
صفحه 1 از 20