مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری بهره برداری کارخانه شن وماسه شهرداری 1399/07/03 رجوع به آگهی
فروش تعداد سه قطعه زمین 1399/03/26 رجوع به آگهی
فروش تعداد سه قطعه زمین 1399/03/19 رجوع به آگهی
واگذاری بهره برداری از بازار هفتگی 1398/12/05 رجوع به آگهی
واگذاری بهره برداری از بازار هفتگی 1398/11/28 رجوع به آگهی
واگذاری بهره برداری کارخانه شن و ماسه 1398/05/01 1398/05/09
واگذاری بهره برداری کارخانه شن و ماسه 1398/04/24 1398/05/09
واگذاری بهره برداری کارخانه شن و ماسه 1398/04/13 رجوع به آگهی
واگذاری بهره برداری کارخانه شن و ماسه شهرداری 1398/04/06 رجوع به آگهی
فروش تعداد پنج قطعه زمین تجاری و یک قطعه زمین مسکونی 1397/12/20 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3