کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8236691 مزایده آگهی مرحله اول فروش ماشین آلات شهرداری (وانت نیسان زامیاد 2دستگاه-لودرL65 یکدستگاه) - وانت نیسان زامیاد -بنزینی مدل 1386 استان آذربایجان شرقی 1403/04/30 1403/05/07
8236440 مزایده لودر HWL65 هپکو استان آذربایجان شرقی 1403/04/30 1403/05/07
8236431 مزایده آگهی مرحله اول فروش ماشین آلات شهرداری (وانت نیسان زامیاد 2دستگاه-لودرL65 یکدستگاه) - وانت نیسان زامیاد-دوگانه مدل 1390 استان آذربایجان شرقی 1403/04/30 1403/05/07
8234754 مزایده فروش ماشین آلات - وانت نیسان بنزینی مدل 84 - وانت نیسان دوگانه مدل 90 - لودر هپکو L65 مدل 88 استان آذربایجان شرقی 1403/04/30 1403/05/07
8201874 مزایده فروش یک قطعه زمین به متراژ 136 م م با کاربری تجاری - خدماتی استان آذربایجان شرقی 1403/04/19 1403/04/28
8190975 مزایده فروش یک قطعه زمین تجاری -خدماتی استان آذربایجان شرقی 1403/04/17 1403/04/18
8172294 مزایده فروش یک قطعه زمین به متراژ 136 م م با کاربری تجاری - خدماتی استان آذربایجان شرقی 1403/04/12 رجوع به آگهی
8102989 مزایده فروش یک قطعه زمین به متراژ 136 م م با کاربری تجاری - خدماتی استان آذربایجان شرقی 1403/03/26 1403/03/30
8070941 مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری تجاری/ خدماتی استان آذربایجان شرقی 1403/03/19 1403/03/30
8070861 مزایده فروش یک قطعه زمین تجاری -خدماتی استان آذربایجان شرقی 1403/03/19 1403/03/30
7551159 مزایده فروش ماشین آلات شامل وانت نیسان بنزینی - وانت نیسان دوگانه - لودر هپکو L65 استان آذربایجان شرقی 1402/10/26 1402/10/27
7523966 مزایده فروش یکدستگاه لودر هپکو 65 - وانت نیسان دوگانه مدل 1389 - وانت نیسان بنزینی مدل 1386 استان آذربایجان شرقی 1402/10/19 رجوع به آگهی
7523406 مزایده فروش ماشین آلات شامل وانت نیسان بنزینی - وانت نیسان دوگانه - لودر هپکو L65 استان آذربایجان شرقی 1402/10/19 1402/10/27
7447790 مزایده فروش ماشین آلات شامل وانت نیسان بنزینی - وانت نیسان دوگانه - لودر هپکو L65 استان آذربایجان شرقی 1402/09/28 1402/09/26
7429530 مزایده فروش ماشین آلات شامل وانت نیسان بنزینی - وانت نیسان دوگانه - لودر هپکو L65 استان آذربایجان شرقی 1402/09/21 1402/09/26
7428634 مزایده فروش وانت نیسان بنزینی مدل 1386 - فروش وانت نیسان دوگانه مدل 1389 - فروش یکدستگاه لودر هپکو l65 استان آذربایجان شرقی 1402/09/21 رجوع به آگهی
7266457 مزایده اجاره بهره برداری کارخانه شن و ماسه استان آذربایجان شرقی 1402/08/13 رجوع به آگهی
7235019 مزایده واگذاری بهره برداری کارخانه شن و ماسه استان آذربایجان شرقی 1402/08/03 رجوع به آگهی
7228465 مزایده اجاره بهره برداری از کارگاه ماسه شوئی استان آذربایجان شرقی 1402/08/02 رجوع به آگهی
7055201 مزایده واگذاری مدیریت عواید بازار هفتگی و شنبه بازار استان آذربایجان شرقی 1402/06/27 1402/07/01
صفحه 1 از 6