مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش اموال غیرمنقول 1399/02/23 رجوع به آگهی
فروش اموال غیرمنقول 1399/02/16 رجوع به آگهی
مزایده طراحی - ساخت و نصب بیلبورد جدید 1398/10/10 رجوع به آگهی
سه باب مغازه 1398/10/10 رجوع به آگهی
مزایده طراحی - ساخت و نصب بیلبورد جدید 1398/10/03 رجوع به آگهی
واگذاری 3 باب مغازه 1398/10/03 1398/10/26
مزایده اموال غرمنقول شهرداری ـ 1398/09/09 رجوع به آگهی
فروش اموال غیرمنقول 1398/09/02 رجوع به آگهی
اجاره تابلوهای استند و فلکسی سطح شهر 1398/05/16 رجوع به آگهی
اجاره تابلوهای استند و فلکسی سطح شهر 1398/05/09 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4