مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش یک پلاک زمین باکاربری مسکونی و یک پلاک تجاری 1399/06/24 رجوع به آگهی
فروش املاک 1399/06/22 رجوع به آگهی
فروش 4 پلاک زمین باکاربری مسکونی و یک پلاک تجاری 1399/05/22 رجوع به آگهی
فروش 6 پلاک زمین باکاربری مسکونی و یک پلاک تجاری 1399/04/25 رجوع به آگهی
واگذاری املاک مشروحه (واحد تجاری ـ کیوسک های سطح شهر) 1399/03/24 رجوع به آگهی
واگذاری تعدادی ملک تجاری و دکه های سطح شهر 1399/02/31 رجوع به آگهی
واگذاری تعدادی ملک تجاری و دکه های سطح شهر 1399/02/16 رجوع به آگهی
فروش تعدادی زمین با کاربری مسکونی - تجاری - اموزشی و تاسیسات 1398/11/28 رجوع به آگهی
فروش تعدادی زمین با کاربری - تجاری - درمانی - اموزشی و تاسیسات 1398/11/15 رجوع به آگهی
فروش یک پلاک زمین با کاربری مسکونی دارای برگ واگذاری 1398/10/16 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4