مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش یک باب هتل 1399/05/12 رجوع به آگهی
فروش یک باب هتل 1399/05/12 رجوع به آگهی
فروش تعدادی از واحدهای تجاری 1399/05/07 رجوع به آگهی
فروش یک باب هتل سحاب 1399/04/29 رجوع به آگهی
اجاره سالن خط تولید کارخانه نان ماشینی 1399/04/22 رجوع به آگهی
فروش تعدادی از واحدهای تجاری و دو قطعه زمین 1399/04/09 رجوع به آگهی
اجاره سالن خط تولید کارخانه نان ماشینی 1399/04/03 رجوع به آگهی
فروش زمین 1399/03/20 رجوع به آگهی
فروش چهار قطعه زمین 1399/03/06 رجوع به آگهی
فروش 2 باب هتل 1399/03/06 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5