مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروشکاه 1401/02/24 رجوع به آگهی
مزایده اجاره فروشگاه 1401/02/24 رجوع به آگهی
مزایده مغازه های هنرستان 1401/02/22 رجوع به آگهی
مزایده اتاق تکثیر 1401/02/22 رجوع به آگهی
مزایده اتاق بیمه 1401/02/22 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری مغازه ها ، اتاق تکثیر و اتاق بیمه 1401/02/21 1401/02/28
مزایده اجاره فروشگاه 1401/02/21 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری مغازه ، اتاق تکثیر و اتاق بیمه 1401/02/20 1401/02/28
مزایده اجاره ساختمان تالار 1401/01/24 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری مکان مازاد بر نیاز خود (ساختمان تالار فرهنگیان به مساحت 700 مترمربع ) 1401/01/20 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری فروشگاه 1400/12/23 1400/12/28
مزایده فروشگاه 1400/12/23 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری فروشگاه 1400/12/21 1400/12/28
مزایده واگذاری ساختمان تالار فرهنگیان به مساحت ۷۰۰ متر مربع 1400/11/14 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری فضای سرایداری مدرسه 1400/10/19 رجوع به آگهی
مزایده فضای سرایداری مدرسه 1400/10/19 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری فضای سرایداری مدرسه 1400/10/19 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری فضای خالی کانون 1400/10/18 1400/10/22
مزایده واگذاری فضای خالی با حفظ کاربری آموزشی و به لحاظ مقررات مربوطه صرفا جهت استفاده سالن ورزشی 1400/10/18 1400/10/22
مزایده اجاره سوله گلخانه به مدت 12 ماه 1400/10/18 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 13