مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری اجرای طرح تفکیک از مبداء، پردازش و بازیافت پسماندها (زباله های سطح شهر) 1399/07/03 رجوع به آگهی
واگذاری اجرای طرح تفکیک از مبداء ، پردازش و بازیافت پسماندها (زباله های سطح شهر ) 1399/07/03 رجوع به آگهی
سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی اجرای طرح تفکیک از مبدا، پردازش و بازیافت پسماندها ( زباله های سطح شه... 1399/06/27 رجوع به آگهی
واگذاری اجرای طرح تفکیک از مبداء ، پردازش و بازیافت پسماندها (زباله های سطح شهر ) 1399/06/27 رجوع به آگهی
اجاره قطعه زمینی واقع در مسیر خیابان به مساحت 108 مترمربع 1399/05/06 رجوع به آگهی
اجاره قطعه زمینی به متراژ 4451/20 مترمربع 1399/04/29 رجوع به آگهی
اجاره قطعه زمینی به متراژ 4451/20 مترمربع 1399/04/09 رجوع به آگهی
تجدید آگهی مزایده سر درختی باغات 1399/03/18 رجوع به آگهی
فروش قطعاتی زمین در مناطق مختلف شهر و با کاربری های مصوب 1399/03/06 رجوع به آگهی
فروش قطعاتی زمین در مناطق مختلف شهر و با کاربری های مصوب 1399/03/06 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6