مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده اجاره تعداد 685 دستگاه واگن مسقف 1401/04/06 رجوع به آگهی
مزایده اجاره تعداد 685 دستگاه واگن مسقف 1401/04/06 1401/04/11
مزایده واگذاری بصورت اجاره مغازه شماره پاساژ 1401/04/02 رجوع به آگهی
مزایده اجاره و بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی ایستگاه راه آهن 1401/03/28 1401/04/06
مزایده اجاره محل های زیر: بهره برداری از محل آرایشگاه مردانه 1401/03/25 1401/04/02
مزایده اجاره و بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی ایستگاه راه آهن 1401/03/25 1401/04/06
مزایده اجاره دپوی تعمیرات واگنهای باری ایستگاه 1401/03/24 1401/03/29
مزایده اجاره زمین چمن طبیعی مجموعه ورزشی 1401/03/23 1401/03/29
مزایده اجاره زمین چمن طبیعی 1401/03/22 رجوع به آگهی
مزایده اجاره فضای جانبی ضلع شمال شرقی مجموعه فرهنگی ورزشی 1401/03/11 1401/03/23
مزایده اجاره فضای جانبی 1401/03/10 رجوع به آگهی
مزایده اجاره دپوی تعمیرات واگنهای باری 1401/02/31 1401/03/02
مزایده اجاره دپوی تعمیرات واگنهای باری ایستگاه راه آهن 1401/02/26 رجوع به آگهی
مزایده اجاره بخشی از اراضی ایستگاه جهت پارکینگ 1401/02/25 1401/02/28
مزایده اجاره فضای تبلیغاتی ایستگاه 1401/02/25 1401/02/28
مزایده اجاره بخشی از اراضی ایستگاه جهت پارکینگ به مدت سه سال 1401/02/24 1401/02/28
مزایده اجاره فضای تبلیغاتی 1401/02/21 1401/02/28
مزایده فروش پنج 5 هزار اصله تراورس چوبی فرسوده درجه چهار 1401/02/04 1401/02/14
مزایده اجاره محل 1401/01/28 1401/02/05
مزایده اجاره محل 1401/01/27 1401/02/05
صفحه 1 از 26