مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری محصول اشجار در محوطه پارک 1399/07/05 رجوع به آگهی
واگذاری محصول تولیدی سیب پاییزه موجود در باغ 1399/07/05 رجوع به آگهی
واگذاری یک باب از مغازه های ترمینال 1399/06/12 رجوع به آگهی
واگذاری یک قطعه زمین صنعتی 1399/05/29 رجوع به آگهی
یک قطعه زمین صنعتی مساحت ۳۹۰۲/۶۹ مترمربع 1399/05/20 رجوع به آگهی
واگذاری سرویس بهداشتی 1399/05/15 رجوع به آگهی
واگذاری 2 باب از مغازه های ترمینال شهرداری به صورت استیجاری 1399/05/15 رجوع به آگهی
یک قطعه زمین صنعتی 1399/04/08 رجوع به آگهی
واگذاری 2 باب از مغازه های ترمینال شهرداری 1399/03/12 رجوع به آگهی
واگذاری ضایعات آهن دپو شده 1399/03/12 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4