مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجاره یک عدد بیلبورد سه وجهی گردان 1399/04/14 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین به پلاک ثبتی 2363/6 بخش 9 به مساحت 68/65 مترمربع 1398/12/13 رجوع به آگهی
فروش خودرو ـ فروش تعداد 23 دستگاه خودرو سبک 1398/12/07 رجوع به آگهی
فروش خودرو 1398/12/01 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین با کاربری مسکونی 1398/11/29 رجوع به آگهی
ساخت و نصب تابلوهای تبلیغاتی استرابورد به صورت اجاره به کانونهای تبلیغاتی و یا موسسات دارای مجوز 1398/11/29 رجوع به آگهی
فروش تعداد 32 دستگاه خودرو سبک 1398/11/27 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین به مساحت 68/65 مترمربع با کاربری مسکونی 1398/11/27 رجوع به آگهی
فروش تعداد 32 دستگاه خودرو سبک 1398/10/22 رجوع به آگهی
فروش خودرو ـ تعداد 32 دستگاه خودرو 1398/10/09 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 11