مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری موقت به صورت اجاره بهره برداری فضاهای مازاد 1397/09/05 رجوع به آگهی
فراخوان واگذاری موقت به صورت اجاره بهره برداری فضاهای مازاد خود را به صورت اجاره 1397/08/29 رجوع به آگهی
فراخوان واگذاری موقت به صورت اجاره بهره برداری فضاهای مازاد خود را به صورت اجاره 1397/08/02 رجوع به آگهی
بهره برداری فضاهای مازاد به صورت اجاره 1397/07/29 رجوع به آگهی
بهره برداری امور پشتیبانی و رفاهی خود که شامل مجموعه خوابگاهی - رستوران ها- آشپزخانه- آمفی تئاتر- سا... 1396/03/27 رجوع به آگهی
واگذاری به صورت مدیریت بهره برداری و اجاره 1396/02/17 رجوع به آگهی
فراخوان واگذاری به صورت مدیریت بهره برداری و اجاره 1396/01/21 رجوع به آگهی
فراخوان واگذاری به صورت مدیریت بهره برداری و اجاره 1395/12/08 رجوع به آگهی
واگذاری به صورت مدیریت بهره برداری و اجاره 1395/12/04 رجوع به آگهی
واگذاری مجموعه های خوابگاهی، رستورانها، آشپزخانه، آمفی تئاتر، سالنهای اجتماعات و... 1395/06/11 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2