مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش سه دستگاه خودروهای سواری و وانت و دو دستگاه موتور سیکلت قابل شماره گذاری با وضعیت موجود و به صو... 1399/05/05 رجوع به آگهی
فروش سه دستگاه خودروهای سواری و وانت و دو دستگاه موتور سیکلت قابل شماره گذاری با وضعیت موجود و به صو... 1399/05/05 رجوع به آگهی
فروش سه دستگاه خودروهای سواری و وانت و دو دستگاه موتور سیکلت قابل شماره گذاری با وضعیت موجود و به صو... 1399/05/04 رجوع به آگهی
فروش 40 قطعه زمین و ساختمان مازاد بر نیاز خود با کاربری تجاری، کارگاهی و مسکونی در شهر 1399/03/22 1399/03/31
فروش 40 قطعه زمین و ساختمان مازاد بر نیاز خود با کاربری تجاری, کارگاهی و مسکونی 1399/03/17 رجوع به آگهی
فروش ساختمان ـ زمین ـ زمین تجاری ـ و... 1399/03/03 رجوع به آگهی
فروش 40 قلم قطعه زمین مازاد بر نیاز خود با کاربری تجاری ، کارگاهی و مسکونی - زمین تجاری - عرصه 23/8... 1399/02/31 رجوع به آگهی
فروش 40 قلم قطعه زمین مازاد بر نیاز خود با کاربری تجاری ، کارگاهی و مسکونی 1399/02/31 رجوع به آگهی
-فروش اقلام راکد و کم گردش -فروش اقلام ضایعاتی و مستعمل 1398/12/14 رجوع به آگهی
-فروش اقلام راکد و کم گردش -فروش اقلام ضایعاتی و مستعمل 1398/12/13 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4