مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
-فروش دو قطعه زمین با کاربری مسکونی-فروش 5 قطعه با کاربری مسکونی 1399/06/26 رجوع به آگهی
بهره برداری از محل تجمع پسماند شهری-بهره برداری از مزرعه 1399/06/12 رجوع به آگهی
بهره برداری از محل تجمع پسماند شهری و بهره برداری از مزرعه 1399/05/27 1399/06/04
واگذاری امتیاز بهره برداری از ساختمان چهار صفه مزرعه 1399/03/25 رجوع به آگهی
واگذاری امتیاز بهره برداری از ساختمان 1399/03/21 رجوع به آگهی
واگذاری دو قطعه زمین تجاری - خدماتی، یک قطعه زمین تجاری 1399/03/06 رجوع به آگهی
واگذاری دو قطعه زمین تجاری - خدماتی یک قطعه زمین تجاری 1399/02/31 رجوع به آگهی
امتیاز بهره برداری از مرکز معاینه فنی خودروهای سبک و بازرسی چشمی CNG خودروهای دوگانه سوز 1399/02/29 رجوع به آگهی
امتیاز بهره برداری از مرکز معاینه فنی خودروهای سبک و بازرسی چشمی CNG 1399/02/23 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین با کاربری مسکونی 1398/12/22 1398/12/25
صفحه 1 از 12