مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش دو دستگاه ترانسفورماتور مدل 315KVA 1399/06/15 رجوع به آگهی
فروش تعداد 20 راس گوساله آماده پروار 1398/04/16 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره یک ساله بوفه های دانشگاه 1398/04/09 1398/04/24
واگذاری اجاره بوفه های دانشگاه 1398/03/11 1398/03/28
فروش تعداد 40 راس گاو (شیری و تلیسه) 1397/11/27 1397/12/08
فروش تعداد 40 راس گاو (شیری و تلیسه) 1397/11/27 1397/12/08
فروش تعداد 40 راس گاو (شیری و تلیسه) 1397/11/03 1397/11/18
فروش تعداد 40 راس گاو (شیری و تلیسه) 1397/10/01 1397/10/16
فروش تعداد 4 دستگاه خودرو سواری و یک دستگاه وانت نیسان 1397/08/02 1397/08/21
واگذاری اجاره یکساله انتشارات دانشگاه 1397/02/30 1397/03/13
صفحه 1 از 9