کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8015836 مزایده واگذاری سهام استان تهران 1403/03/03 1403/03/09
7970748 مزایده فروش مقدار 1٬370 کیلوگرم ظروف مستعمل و ضایعاتی آلومینیومی استان خوزستان 1403/02/25 1403/03/07
7970732 مزایده فروش مقدار 8.500 تن ضایعات اشک برش (اشک مذاب) استان تهران 1403/02/25 1403/03/07
7392038 مزایده فروش تعداد 1500 عدد بشکه فلزی 200 لیتری و 50 عدد بشکه پلاستیکی 200 لیتری مستعمل مربوط به بخش های تولیدی استان خوزستان 1402/09/11 1402/09/20
7389880 مزایده فروش تعداد 1500 عدد بشکه فلزی 200 لیتری و 50 عدد بشکه پلاستیکی 200 لیتری مستعمل استان خوزستان 1402/09/11 1402/09/20
7269891 مزایده فروش مقدار 70 تن آجر منیزیت - گرافیت و مقدار 45 تن صفحات نسوز و نازل پاتیل استان خوزستان 1402/08/14 1402/08/21
7269879 مزایده فروش مقدار 80500 تن ضایعات اشک برش (اشک مذاب) استان خوزستان 1402/08/14 1402/08/21
7211464 مزایده فروش مقدار 8،000 تن نرمه آهن اسفنجی استان خوزستان 1402/07/27 1402/08/03
7065881 مزایده فروش مقدار 10،000 تن پوسته اکسیدی استان خوزستان 1402/06/30 1402/07/08
7064102 مزایده فروش مقدار 5,000 تن خرسک و 1,200 تن ته تاندیش مربوط به بخش فولاد سازی استان خوزستان 1402/06/29 رجوع به آگهی
7064057 مزایده فروش مقدار 70 تن آجر منیزیت ، گرافیت و مقدار 45 تن صفحات نسوز و نازل پاتیل استان خوزستان 1402/06/29 1402/07/12
7063753 مزایده فروش خرسک و ته تاندیش استان خوزستان 1402/06/29 1402/07/12
7063749 مزایده فروش مقدار 70 تن آجر منیزیت - گرافیت و مقدار 45 تن صفحات نسوز و نازل پاتیل استان خوزستان 1402/06/29 رجوع به آگهی
7063737 مزایده فروش مقدار 10/000تن پوسته اکسیدی مربوط استان خوزستان 1402/06/29 رجوع به آگهی
7054458 مزایده فروش مقدار 80500 تن ضایعات اشک برش (اشک مذاب) استان خوزستان 1402/06/27 1402/07/08
6842304 مزایده فروش پوسته اکسیدی استان خوزستان 1402/05/04 1402/05/11
6838481 مزایده فروش مقدار 8،000 تن نرمه آهن اسفنجی استان خوزستان 1402/05/03 1402/05/11
6838347 مزایده فروش مقدار 8،000 تن نرمه آهن اسفنجی استان خوزستان 1402/05/03 1402/05/11
6837885 مزایده مقدار 80500 تن ضایعات اشک برش استان خوزستان 1402/05/03 1402/05/11
6837879 مزایده فروش مقدار 25،000 تن سرباره و مقدار 2،000 تن خاک فرآوری شده استان خوزستان 1402/05/03 1402/05/11
صفحه 1 از 5