کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8082165 مزایده تجدید واگذاری محل خدمات داروخانه سرپایی بیمارستان امین به صورت اجاره بهای ماهیانه استان اصفهان 1403/03/21 1403/03/31
8056348 مزایده شرایط استعلام محل خدمات تایپ و تکثیر به صورت اجاره بهای ماهیانه مرکز آموزشی درمانی امین استان اصفهان 1403/03/13 1403/03/21
7970742 مزایده تجدید واگذاری محل خدمات داروخانه سرپایی بیمارستان امین استان اصفهان 1403/02/25 1403/02/30
7916055 مزایده محل خدمات تایپ و تکثیر به صورت اجاره بهای ماهیانه استان اصفهان 1403/02/13 رجوع به آگهی
7901007 مزایده واگذاری محل خدمات داروخانه سرپایی استان اصفهان 1403/02/10 رجوع به آگهی
7567855 مزایده فروش ضایعات باتری های یو پی اس بیمارستان استان اصفهان 1402/11/01 رجوع به آگهی
7512687 مزایده فروش ضایعات باتری های یو پی اس بیمارستان استان اصفهان 1402/10/17 رجوع به آگهی
7435678 مزایده اجاره محل غرفه فروش آبمیوه طبیعی استان اصفهان 1402/09/23 رجوع به آگهی
7407404 مزایده اجاره محل غرفه فروش تجهیزات و ملزومات پزشکی یکبار مصرف استان اصفهان 1402/09/15 رجوع به آگهی
7281466 مزایده اجاره محل غرفه فروش آبمیوه طبیعی استان اصفهان 1402/08/17 رجوع به آگهی
7277143 مزایده اجاره محل غرفه فروش تجهیزات و ملزومات پزشکی یکبار مصرف استان اصفهان 1402/08/16 رجوع به آگهی
6730055 مزایده اجاره محل غرفه فروش تجهیزات و ملزومات پزشکی یکبار مصرف استان اصفهان 1402/04/06 رجوع به آگهی
6600284 مزایده اجاره تزریقات و پانسمان و اتاق پزشک استان اصفهان 1402/03/08 رجوع به آگهی
6572322 مزایده اجاره محل دفتر ساخت اجزاء مصنوعی ارتوپد فنی استان اصفهان 1402/03/01 رجوع به آگهی
6562243 مزایده واگذاری تزریقات و پانسمان و اتاق پزشک به صورت اجاره بهای ماهیانه استان اصفهان 1402/02/30 رجوع به آگهی
6539702 مزایده اجاره محل غرفه عینک فروشی استان اصفهان 1402/02/23 رجوع به آگهی
6450074 مزایده اجاره محل غرفه فروش تجهیزات و ملزومات پزشکی یکبار مصرف استان اصفهان 1402/01/27 رجوع به آگهی
6450073 مزایده تجدید استعلام واگذاری تزریقات و پانسمان و اتاق پزشک استان اصفهان 1402/01/27 رجوع به آگهی
6346043 مزایده اجاره محل دفتر ساخت اجزاء مصنوعی ارتوپد فنی استان اصفهان 1401/12/09 رجوع به آگهی
6321132 مزایده واگذاری واحد تزریقات و پانسمان و اتاق پزشک به صورت اجاره محل ماهیانه استان اصفهان 1401/12/03 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4