مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش اشجار (درخت تبریزی) 1398/04/12 رجوع به آگهی
فروش اشجار ( درخت تبریزی ) 1398/04/11 رجوع به آگهی
اجاره املاک: سالن ـ محوطه خالی واقع در پشت درمانگاه 1398/04/11 1398/04/15
اجاره املاک:سالن -محوطه خالی واقع در پشت درمانگاه فرهنگیان 1398/04/10 رجوع به آگهی
واگذاری به صورت اجاره اعیانی مدرسه 1398/01/19 1398/01/27
واگذاری سالن 1398/01/19 1398/01/27
واگذاری به صورت اجاره اعیانی مدرسه 1398/01/18 1398/01/27
واگذاری سالن 1398/01/18 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره یک باب مغازه 1397/02/04 1397/02/09
واگذاری اجاره یک باب مغازه 1397/02/03 1397/02/09
صفحه 1 از 2