مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجاره محل استقرار چاپخانه با کاربری فرهنگی و فروش خدمات فرهنگی 1399/02/30 رجوع به آگهی
اجاره یک باب مغازه 1399/02/29 رجوع به آگهی
اجاره محل استقرار چاپخانه اتحاد سابق با کاربری موسسه فرهنگی ملکی 1399/02/29 رجوع به آگهی
اجاره یک باب مغازه موصوف به چاپخانه (با کاربری فرهنگی) 1399/02/09 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره مغازه جنب سر درب 1399/02/09 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره مغازه جنب سر درب 1399/02/08 رجوع به آگهی
اجاره مغازه 1399/02/08 1399/02/23
اجاره یک باب مغازه موصوف به چاپخانه اتحاد سابق با کاربری فرهنگی 1398/12/25 رجوع به آگهی
فروش موتورسیکلت 1398/12/06 رجوع به آگهی
فروش تعداد 10 دستگاه موتور سیکلت 1398/12/06 1398/12/12
صفحه 1 از 4