کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8160610 مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری زمین - تجاری مسکونی استان قزوین 1403/04/10 1403/04/14
8158107 مزایده یک قطعه زمین تجاری مسکونی واقع در پونک استان قزوین 1403/04/09 1403/04/14
8154970 مزایده فروش یک قطعه زمین تجاری مسکونی استان قزوین 1403/04/09 1403/04/14
8057255 مزایده فروش زمین تجاری مسکونی استان قزوین 1403/03/13 1403/03/19
8050819 مزایده فروش 4 قطعه زمین استان قزوین 1403/03/12 1403/03/19
8049943 مزایده 4قطعه زمین تجاری مسکونی استان قزوین 1403/03/12 1403/03/19
8049924 مزایده 4قطعه زمین مسکونی استان قزوین 1403/03/12 1403/03/19
8049923 مزایده 4قطعه زمین استان قزوین 1403/03/12 1403/03/19
8049917 مزایده 4قطعه زمین مسکونی استان قزوین 1403/03/12 1403/03/19
7357351 مزایده اجاره بنا استان قزوین 1402/08/30 1402/09/04
7352677 مزایده اجاره بنا استان قزوین 1402/08/29 1402/09/04
7352088 مزایده اجاره بناهای اداره کل شامل ساختمان محوطه مجموعه - دکه در محوطه کاخ و ... استان قزوین 1402/08/29 رجوع به آگهی
7289899 مزایده واگذاری به اجاره 8 باب مغازه (غرفه)، یک باب زیرزمین استان قزوین 1402/08/20 1402/08/24
7286972 مزایده واگذاری به اجاره 8 باب مغازه (غرفه) یک باب زیرزمین یک باب بنا و ... استان قزوین 1402/08/18 1402/08/24
7285746 مزایده اجاره غرفه استان قزوین 1402/08/18 رجوع به آگهی
7282656 مزایده اجاره 8 باب مغازه (غرفه) یک باب زیرزمین، یک باب بنای جنب سردرب عالی قاپو ، غرفه داخل سردرب عالی قاپو و.. استان قزوین 1402/08/17 1402/08/24
5842203 مزایده اجاره زیر زمین خانه دامی استان قزوین 1401/08/01 رجوع به آگهی
5840124 مزایده اجاره یک باب زیرزمین ساختمان داعی استان قزوین 1401/08/01 1401/08/07
5837419 مزایده اجاره یک باب زیرزمین ساختمان داعی استان قزوین 1401/07/30 1401/08/07
5812704 مزایده فروش زمین با کاربری مسکونی به متراژ224و نیم مترمربع استان قزوین 1401/07/27 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5