مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش مقداری از اموال مازاد و بلااستفاده منقول خود شامل لوله پلی اتیلن و لوله های گالوانیزه و فلزی 1398/11/23 رجوع به آگهی
فروش اموال مازاد و بلااستفاده منقول شامل لوله پلی اتیلن و لوله های گالوانیزه و فلزی 1398/11/21 رجوع به آگهی
فروش مقداری از اموال مازاد و بلااستفاده منقول خود شامل لوله پلی اتیلن و لوله های گالوانیزه و فلزی 1398/11/21 رجوع به آگهی
فروش مقداری از اموال مازاد و بلااستفاده منقول خود شامل لوله پلی اتیلن و لوله های گالوانیزه و فلزی 1398/11/13 رجوع به آگهی
فروش اموال مازاد و بلااستفاده منقول شامل لوله پلی اتیلن و لوله های گالوانیزه و فلزی 1398/11/10 رجوع به آگهی
فروش مقداری از اموال مازاد و بلااستفاده منقول خود شامل لوله پلی اتیلن و لوله های گالوانیزه و فلزی 1398/11/07 1398/11/15
فروش مقداری از اموال مازاد و بلااستفاده منقول خود شامل لوله پلی اتیلن و لوه های گالوانیزه و فلزی برا... 1398/11/06 1398/11/15
فروش تعداد شش دستگاه خودروی سواری و سنگین 1398/10/01 1398/10/12
فروش تعداد شش دستگاه خودروی سواری و سنگین 1398/09/30 1398/10/12
تعداد 7 دستگاه خودرو سواری و سنگین و یک دستگاه لیفتراک 1397/11/08 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5