مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش 9 واحد تجاری 1399/07/06 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره کیوسک جمع آوری پسماندهای بازیافتی خشک سطح شهر 1399/07/02 رجوع به آگهی
اجاره کیوسک جمع آوری پسماندهای بازیافتی خشک سطح شهر از طریق مزایده عمومی برای مدت یکسال 1399/06/10 رجوع به آگهی
واگذاری کیوسک جمع آوری و تفکیک پسماندهای بازیافتی خشک در شهر 1399/06/10 رجوع به آگهی
اجاره یک واحد تجاری و یک باب مغازه در شهرک 1399/06/10 رجوع به آگهی
اجاره یک واحد تجاری و یک باب مغازه 1399/06/03 رجوع به آگهی
اجاره کیوسک جمع آوری پسماندهای بازیافتی خشک سطح شهر 1399/06/03 رجوع به آگهی
فروش 9 واحد تجاری 1399/05/09 رجوع به آگهی
فروش 9 واحد تجاری 1399/05/02 رجوع به آگهی
اجاره 6 واحد تجاری طبقه اول و همکف از مجموعه تجاری پاساژ 1399/04/26 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 16