مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده اجاره املاک تجاری خود به صورت اجاره ماهیانه به مدت یک سال 1401/03/04 1401/03/16
مزایده اجاره املاک تجاری خود 1401/02/28 1401/03/16
مزایده فروش املاک مازاد شهرداری ـ کاربری ملک: مسکونی 1400/12/11 1400/12/19
مزایده فروش املاک مازاد شهرداری ـ کاربری ملک: مسکونی 1400/12/05 1400/12/19
مزایده اجاره املاک تجاری 1400/11/30 1400/12/11
مزایده اجاره املاک تجاری 1400/11/30 1400/12/11
مزایده اجاره ماهیانه انبار و مغازه های واقع در ترمینال مسافربری 1400/11/23 رجوع به آگهی
مزایده اجاره املاک تجاری 1400/11/23 1400/12/11
مزایده اجاره املاک تجاری 1400/11/23 1400/12/11
مزایده واگذاری اجاره ماهیانه انبار و مغازه ها 1400/11/23 1400/12/11
مزایده واگذاری ساختمان کشتارگاه دام بصورت اجاره ماهیانه 1400/08/16 1400/08/26
مزایده واگذاری ساختمان کشتارگاه بصورت اجاره ماهیانه 1400/08/11 1400/08/26
مزایده اجاره املاک ماهیانه 1400/07/22 1400/08/01
مزایده واگذاری ساختمان کشتارگاه 1400/07/22 1400/08/01
مزایده واگذاری ساختمان کشتارگاه 1400/07/14 1400/08/01
مزایده اجاره ماهیانه واحدهای تجاری 1400/06/15 1400/06/24
مزایده اجاره جمعه بازار خودرو 1400/06/14 1400/06/24
مزایده بهره برداری از پایانه مسافربری 1400/06/14 1400/06/24
مزایده اجاره املاک تجاری 1400/06/08 1400/06/24
مزایده اجاره جمعه بازار خودرو 1400/06/08 1400/06/24
صفحه 1 از 7