مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری اراضی مزروعی دیم مستثنیات به مقدار ۸/۲ هکتار 1399/06/25 رجوع به آگهی
واگذاری یک واحد ساختمان مسکونی 1399/06/15 1399/06/26
واگذاری طبقه همکف یک باب ساختمان مسکونی 1399/04/21 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره یک باب ساختمان مسکونی از رقبات موقوفه 1399/02/03 رجوع به آگهی
واگذاری اراضی مزروعی دیم مستثنیات 1398/10/03 رجوع به آگهی
واگذاری اراضی مزروعی دیم مستثنیات 1398/09/12 رجوع به آگهی
واگذاری اراضی مزروعی دیم مستثنیات به مقدار تقریبی 70 هکتار 1398/09/03 رجوع به آگهی
واگذاری ساختمان 1398/04/23 رجوع به آگهی
اجاره یک باب ساختمان مسکونی و یک باب دکان (جهت استفاده به عنوان پارکینگ) 1398/04/04 رجوع به آگهی
مقدار تقریبی 66/7 هکتار با حداقل مال الجاره 1398/02/25 1398/03/04
صفحه 1 از 2