مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری اراضی کشاورزی 1399/06/24 رجوع به آگهی
واگذاری ساختمان درمانگاه آزادگان و داروخانه به همراه تجهیزات درمانگاهی 1399/06/19 رجوع به آگهی
فروش اقلام ضایعاتی و خارج از رده مازاد 1399/05/04 رجوع به آگهی
واگذاری اراضی کشاورزی 1399/02/08 رجوع به آگهی
واگذاری محل نانوایی 1398/09/19 رجوع به آگهی
واگذاری ساختمان درمانگاه به همراه تجهیزات درمانگاهی 1398/07/23 رجوع به آگهی
واگذاری محل های انتشارات دانشجویی و کتاب فروشی بصورت اجاره 1398/07/10 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره محل نانوایی 1398/07/09 رجوع به آگهی
ساختمان درمانگاه آزادگان به همراه تجهیزات درمانگاهی 1398/06/17 رجوع به آگهی
واگذاری ساختمان درمانگاه به همراه تجهیزات درمانگاهی خود 1398/06/17 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5