مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده بهره برداری سالن های فوتبال و والیبال 1401/03/02 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بهره برداری از زمین فوتبال چمن مصنوعی و سالن ژیمناستیک 1401/03/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش دو قطعه زمین 1401/02/15 رجوع به آگهی
مزایده فروش دو قطعه زمین 1401/02/06 رجوع به آگهی
مزایده فروش دو قطعه زمین از املاک شهرداری به مساحت های 880 و 616 متر مربع با کاربری تاسیسات شهری 1400/12/15 رجوع به آگهی
مزایده فروش دو قطعه زمین با کاربری تاسیسات شهری 1400/12/09 رجوع به آگهی
مزایده فروش دوقطعه زمین 1400/11/06 رجوع به آگهی
مزایده فروش دوقطعه زمین از املاک شهرداری به مساحتهای ۸۸۰ و ۶۱۶ مترمربع با کاربری تاسیسات شهری 1400/11/03 رجوع به آگهی
مزایده فروش دو قطعه زمین با کاربری تاسیسات شهری 1400/10/29 رجوع به آگهی
مزایده فروش دوقطعه زمین از املاک شهرداری به مساحتهای ۸۸۰ و ۶۱۶ مترمربع با کاربری تاسیسات شهری 1400/10/27 رجوع به آگهی
مزایده بهره برداری از زمین فوتبال چمن مصنوعی و سالن ژیمناستیک 1400/10/11 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بهره برداری از سالن های فوتسال و والیبال از مجموعه ورزشی 1400/10/11 رجوع به آگهی
مزایده فروش دو قطعه زمین از املاک به مساحتهای ۸۸۰ و ۶۱۶ مترمربع با کاربری تاسیسات شهری 1400/10/11 رجوع به آگهی
مزایده فروش دو قطعه زمین از املاک به مساحتهای ۸۸۰ و ۶۱۶ مترمربع 1400/10/04 رجوع به آگهی
مزایده بهره برداری از زمین فوتبال چمن مصنوعی و سالن ژیمناستیک 1400/10/04 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بهره برداری از سالن های فوتسال و والیبال از مجموعه ورزشی 1400/10/04 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بازار روز هفتگی 1400/09/27 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بازار روز هفتگی 1400/09/20 رجوع به آگهی
مزایده فروش دو قطعه زمین 1400/09/08 رجوع به آگهی
مزایده فروش دو قطعه زمین از املاک شهرداری به مساحتهای ۸۸۰ و ۶۱۶ مترمربع با کاربری تاسیسات شهری 1400/09/01 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6