کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8196977 مزایده اجرای پروژه واگذاری بهره برداری از پارک جهت احداث رستوران سنتی استان تهران 1403/04/18 1403/04/28
8191814 مزایده اجاره بهره برداری از گلخانه استان تهران 1403/04/17 1403/04/19
8180491 مزایده اجرای پروژه واگذاری بهره برداری از پارک جهت احداث رستوران سنتی استان تهران 1403/04/13 1403/04/28
8180487 مزایده بهره برداری از گلخانه استان تهران 1403/04/13 1403/04/19
8051749 مزایده اجرای پروژه واگذاری بهره برداری از پارک کوثر به بخش خصوصی جهت احداث رستوران سنتی استان تهران 1403/03/12 رجوع به آگهی
8020861 مزایده اجرای پروژه واگذاری بهره برداری از پارک کوثر به بخش خصوصی جهت احداث رستوران سنتی استان تهران 1403/03/05 رجوع به آگهی
7870587 مزایده اجرای پروژه واگذاری بهره برداری از پارک جهت احداث رستوران سنتی استان تهران 1403/02/02 رجوع به آگهی
7704754 مزایده واگذاری بهره برداری از گلخانه به بخش خصوصی به صورت استیجاری استان تهران 1402/12/05 1402/12/05
7704750 مزایده واگذاری بهره برداری از استخر سرپوشیده استان تهران 1402/12/05 رجوع به آگهی
7680735 مزایده واگذاری بهره برداری از گلخانه واقع در آرامستان به صورت استیجاری استان تهران 1402/11/29 1402/12/05
7610405 مزایده واگذاری بهره برداری از استخر سرپوشیده استان تهران 1402/11/11 1402/11/11
7593436 مزایده واگذاری بهره برداری سالن فوتسال مجموعه ورزشی استان تهران 1402/11/08 1402/11/07
7589658 مزایده واگذاری بهره برداری سالن والیبال استان تهران 1402/11/07 1402/11/07
7589203 مزایده واگذاری بهره برداری از سالن ژیمناستیک استان تهران 1402/11/07 1402/11/07
7583314 مزایده واگذاری بهره برداری از استخر سرپوشیده استان تهران 1402/11/04 1402/11/11
7565697 مزایده واگذاری بهره برداری سالن مجموعه ورزشی استان تهران 1402/10/30 1402/11/07
7564932 مزایده واگذاری بهره برداری از سالن ژیمناستیک استان تهران 1402/10/30 1402/11/07
7563500 مزایده واگذاری بهره برداری سالن فوتسال مجموعه ورزشی استان تهران 1402/10/30 1402/11/07
7520945 مزایده واگذاری مدیریت سازماندهی و بهره برداری از بازار روز هفتگی استان تهران 1402/10/18 1402/10/18
7492375 مزایده واگذاری مدیریت سازماندهی و بهره برداری از بازار روز هفتگی استان تهران 1402/10/11 1402/10/18
صفحه 1 از 9