مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش تعداد 20 قطعه از قطعات مسکونی 1398/02/09 1398/02/21
مزایده زمین شهرداری 1398/02/02 1398/02/21
مزایده زمین شهرداری ـ فروش تعداد 20 قطعه از قطعات مسکونی 1397/12/18 رجوع به آگهی
مزایده زمین شهرداری ـ فروش تعداد 20 قطعه از قطعات مسکونی 1397/12/11 رجوع به آگهی
فروش تعداد 4 قطعه از قطعات مسکونی 1397/08/26 1397/09/06
فروش تعداد 4 قطعه از قطعات مسکونی 1397/08/19 1397/09/06
اجاره سالن ورزشی 1397/07/23 1397/08/03
مزایده سالن ورزشی 1397/07/16 1397/08/03
اجاره سالن ورزشی چند منظوره 1397/07/16 1397/08/03
فروش تعداد شش قطعه از قطعات مسکونی 1397/07/02 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2