مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری بهره برداری از مجتمع تعمیرگاهی پایانه به مساحت عرصه هشت هزار مترمربع 1399/06/31 رجوع به آگهی
واگذاری حفظ و نگهداری پایانه 1398/10/16 رجوع به آگهی
واگذاری حفظ و نگهداری پایانه 1398/10/09 رجوع به آگهی
واگذاری قطعه زمین قطعه شماره 12 به متراژ 160/93 متر مربع با پلاک ثبتی 296 فرعی از 3141اصلی مفروز و... 1398/02/17 رجوع به آگهی
واگذاری غرفه و... 1398/02/10 رجوع به آگهی
واگذاری غرفه 1398/02/03 رجوع به آگهی
2 باب غرفه غذاپزی - ساندویچی 1397/12/09 رجوع به آگهی
واگذاری قطعه زمینی با کاربری تجاری 1397/12/08 رجوع به آگهی
غرفه غذاپزی-غرفه ساندویچی 1397/12/05 رجوع به آگهی
غرفه غذاپزی-غرفه ساندویچی 1397/11/28 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6