کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8082254 مزایده واگذاری حفظ و نگهداری اجاره یک ساله ترمینال استان قزوین 1403/03/21 رجوع به آگهی
8050062 مزایده واگذاری اجاره شامل 4 مورد کافی نت- انبارهای باربری- پیک موتوری- غرفه شبرنگ استان قزوین 1403/03/12 رجوع به آگهی
7639812 مزایده واگذاری حفظ و نگهداری پارکینگ - انبارهای باربری - رستوران استان قزوین 1402/11/16 رجوع به آگهی
7611266 مزایده اجاره پایانه - غرفه - پنج عدد انبار- غرفه انبار اتوماسیون مکانیزه استان قزوین 1402/11/11 رجوع به آگهی
7605434 مزایده اجاره پایانه - غرفه - پنج عدد انبار- غرفه انبار اتوماسیون مکانیزه استان قزوین 1402/11/10 رجوع به آگهی
7580464 مزایده اجاره پایانه - غرفه - پنج عدد انبار- غرفه انبار اتوماسیون مکانیزه استان قزوین 1402/11/03 رجوع به آگهی
7505671 مزایده واگذاری شامل 4 مورد اجاره یکساله : پارکینگ - غرفه - رستوران استان قزوین 1402/10/14 رجوع به آگهی
7500975 مزایده واگذاری اجاره شامل 4 مورد پارکینگ - غرفه شیرینی پزی- غرفه آبمیوه فروشی- رستوران استان قزوین، استان خوزستان 1402/10/13 رجوع به آگهی
7303748 مزایده 1- حفظ و نگهداری پایانه 2- غرفه به متراژ 34 متر مربع 3- یک قطعه زمین - با کاربری مسکونی استان قزوین 1402/08/23 رجوع به آگهی
7301579 مزایده 1- حفظ و نگهداری پایانه 2- غرفه به متراژ 34 متر مربع 3- یک قطعه زمین - با کاربری مسکونی استان قزوین 1402/08/23 رجوع به آگهی
7280622 مزایده فروش - حفظ و نگهداری پایانه غرفه به متراژ 34 متر مربع - یک قطعه زمین استان خوزستان 1402/08/16 رجوع به آگهی
6911443 مزایده واگذاری حفظ و نگهداری شامل :1 - مجتمع تعمیرگاهی2- غرفه به متراژ 62 متر مربع3- سه باب مغازه استان قزوین 1402/05/24 رجوع به آگهی
6898940 مزایده واگذاری حفظ و نگهداری شامل :1 - مجتمع تعمیرگاهی2- غرفه به متراژ 62 متر مربع3- سه باب مغازه استان قزوین 1402/05/22 رجوع به آگهی
6872292 مزایده واگذاری بصورت اجاره حفظ و نگهداری: 1. مجتمع تعمیرگاهی پایانه 2. غرفه به متراژ 62 متر مربع 3. سه باب مغازه استان خوزستان 1402/05/15 رجوع به آگهی
6631437 مزایده 2 ردیف مزایده شامل : 1- پله برقی مستهلک شده 2- یک قطعه زمین به مساحت 205/34 به پلاک ثبتی 175/1 فرعی از 3398 اصلی با کاربری مسکونی استان قزوین 1402/03/17 رجوع به آگهی
6570702 مزایده 2 ردیف مزایده شامل : 1- پله برقی مستهلک شده 2- یک قطعه زمین به مساحت 205/34 به پلاک ثبتی 175/1 فرعی از 3398 اصلی با کاربری مسکونی استان قزوین 1402/03/01 رجوع به آگهی
6154081 مزایده واگذاری حفظ و نگهداری ترمینال پایانه استان خوزستان 1401/10/27 رجوع به آگهی
5945378 مزایده یک قطعه زمین کاربری مسکونی استان قزوین 1401/08/23 رجوع به آگهی
5943751 مزایده فروش پله برقی (مستهلک شده) استان خوزستان 1401/08/23 رجوع به آگهی
5943495 مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری مسکونی استان قزوین 1401/08/23 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5