مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری اجاره بوفه های موجود در پارکها 1396/03/20 رجوع به آگهی
واگذاری بوفه 1396/03/20 رجوع به آگهی
اجاره تعداد 16 باب بوفه و زمین های ورزشی 1396/02/21 رجوع به آگهی
اجاره تعداد 16 باب بوفه و زمین های ورزشی 1396/02/16 رجوع به آگهی
واگذاری بوفه پارک - ساختمان سابق اداری فضای سبز 1395/09/25 رجوع به آگهی
واگذاری بوفه پارک- ساختمان سابق اداری فضای سبز 1395/09/20 رجوع به آگهی
تجهیز و بهره برداری از پارک ترافیک 1395/02/21 رجوع به آگهی
تجهیز و بهره برداری از پارک ترافیک 1395/02/18 رجوع به آگهی
اجاره بوفه 1395/02/13 رجوع به آگهی
اجاره بوفه 1395/02/07 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 7