مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش تعداد 10 باب مقبره خانوادگی (آرامگاه) 1397/11/23 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعداد 10 باب مقبره خانوادگی 1397/11/16 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری خدمات حمل متوفی 1397/07/30 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری خدمات حمل متوفی 1397/07/23 رجوع به آگهی
مزایده فروش دو دستگاه خودروی آمبولانس مزدا 1397/07/14 رجوع به آگهی
مزایده خدمات حمل متوفی 1397/07/05 1397/07/17
مزایده واگذاری خدمات حمل متوفی به بخش خصوصی 1397/06/27 1397/07/17
مزایده فروش سه دستگاه خودروی آمبولانس مزدا 1397/05/15 رجوع به آگهی
مزایده فروش سه دستگاه خودروی آمبولانس مزدا 1397/05/08 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره یکساله غرفه ها 1397/02/02 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره یکساله غرفه ها 1397/01/26 رجوع به آگهی
مزایده فروش 3 دستگاه خودروی آمبولانس 1396/11/05 رجوع به آگهی
مزایده فروش 3 دستگاه خودروی آمبولانس 1396/10/28 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری مجموعه ای غرفه 1396/10/07 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره یک ساله مجموعه غرفه ها (شامل گلفروشی، سنگتراشی، خدمات اکو و مداح و ...) 1396/09/30 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره غرفه 1395/10/11 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره غرفه 1395/10/02 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره غرفه 1395/08/23 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره غرفه 1395/08/15 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری خدمات حمل متوفی 1395/06/23 1395/06/07
صفحه 1 از 6