مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش تعداد 10 باب مقبره خانوادگی (آرامگاه) 1397/11/23 رجوع به آگهی
فروش تعداد 10 باب مقبره خانوادگی 1397/11/16 رجوع به آگهی
واگذاری خدمات حمل متوفی 1397/07/30 رجوع به آگهی
واگذاری خدمات حمل متوفی 1397/07/23 رجوع به آگهی
فروش دو دستگاه خودروی آمبولانس مزدا 1397/07/14 رجوع به آگهی
خدمات حمل متوفی 1397/07/05 1397/07/17
واگذاری خدمات حمل متوفی به بخش خصوصی 1397/06/27 1397/07/17
فروش سه دستگاه خودروی آمبولانس مزدا 1397/05/15 رجوع به آگهی
فروش سه دستگاه خودروی آمبولانس مزدا 1397/05/08 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره یکساله غرفه ها 1397/02/02 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 11