مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده مجتمع ورزشی 1401/03/04 رجوع به آگهی
مزایده نوع مال : زمین و سوله / نوع کاربری : اداری / مساحت عرصه : 5205 1401/03/04 رجوع به آگهی
مزایده زمین و سوله / نوع کاربری : اداری / مساحت عرصه : 224300 / مساحت اعیان : 2025 / سطح کل زمین : 22/5 1401/02/03 رجوع به آگهی
مزایده زمین و سوله / نوع کاربری : توریستی / مساحت عرصه : 5205 / مساحت اعیان : 1349 1401/02/03 رجوع به آگهی
مزایده زمین و سوله / نوع کاربری : ورزشی / مساحت عرصه : 24291.97 / مساحت اعیان : 3000 1401/02/03 رجوع به آگهی
مزایده اجاره اراضی کشاورزی 16 هکتاری آب و خاک جاده 1401/02/03 رجوع به آگهی
مزایده ساختمان با کاربری اداری 1400/11/11 رجوع به آگهی
مزایده مجتمع ساختمانی کاربری ورزشی 1400/11/04 1400/11/25
مزایده - زمین و مستحدثات - کاربری جهانگردی و پذیرایی 1400/11/04 رجوع به آگهی
مزایده فروش اموال اسقاطی و ضایعات 1400/11/04 رجوع به آگهی
مزایده فروش 69 اصله درخت در جهاد کشاورزی 1400/10/26 رجوع به آگهی
مزایده ساختمان با کاربری اداری 1400/09/06 رجوع به آگهی
مزایده ساختمان با کاربری اداری 1400/09/06 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک تجاری مسکونی با مساحت 11000 مترمربع 1400/05/04 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک تجاری مسکونی با مساحت 11000 مترمربع 1400/05/03 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک 1400/04/21 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک مازاد 1400/04/21 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک مازاد خود (زمین زراعی )شالیزار 1400/04/20 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک مازاد 1400/04/20 رجوع به آگهی
مزایده - پلاک ثبتی 206 - نوع مال زمین و سوله - نوع کاربری تجاری مسکونی - مساحت عرصه 11000 - مساحت اعیان 2215 1400/04/19 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 7