کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7888119 مزایده واگذاری استیجاری اتاقک نگهبانی استان گیلان 1403/02/06 رجوع به آگهی
7465168 مزایده اسقاط خودروهای فرسوده سازمانی استان گیلان 1402/10/03 رجوع به آگهی
7068059 مزایده واگذاری استیجاری سوله استان گیلان 1402/07/01 رجوع به آگهی
6982101 مزایده یک باب سالن سوله پیش ساخته فلزی به ابعاد 15*60 متر ، دیوارهابلوک سیمانی اندودکاری شده ، استان گیلان 1402/06/09 رجوع به آگهی
6648170 مزایده فروش مازاد و اسقاط شامل: - ضایعات و آهن آلات اسقاط (میز، صندلی، کمد و فایل فلزی) - ضایعات آلومینیوم درب و پنجره و قفسه با وضع موجود (کلاف کامل) - ضایعات مس - و ... - سفال سقفی قدیمی - تلویزیون... استان گیلان 1402/03/22 رجوع به آگهی
6552351 مزایده ضایعات و آهن آلات اسقاط شامل میز، صندلی، کمد و فایل فلزی- ضایعات مس استان گیلان 1402/02/25 رجوع به آگهی
6341003 مزایده فروش اموال منقول مازاد و اسقاط شامل ضایعات و آهن آلات اسقاط - ضایعات آلومینیوم درب و پنجره و قفسه - ضایعات مس استان گیلان 1401/12/08 رجوع به آگهی
5482328 مزایده اجاره مجتمع ورزشی استان گیلان 1401/04/22 رجوع به آگهی
5245432 مزایده مجتمع ورزشی استان گیلان 1401/03/04 رجوع به آگهی
5245412 مزایده نوع مال : زمین و سوله / نوع کاربری : اداری / مساحت عرصه : 5205 استان گیلان 1401/03/04 رجوع به آگهی
5112351 مزایده زمین و سوله / نوع کاربری : اداری / مساحت عرصه : 224300 / مساحت اعیان : 2025 / سطح کل زمین : 22/5 استان گیلان 1401/02/03 رجوع به آگهی
5112343 مزایده زمین و سوله / نوع کاربری : توریستی / مساحت عرصه : 5205 / مساحت اعیان : 1349 استان گیلان 1401/02/03 رجوع به آگهی
5112340 مزایده زمین و سوله / نوع کاربری : ورزشی / مساحت عرصه : 24291.97 / مساحت اعیان : 3000 استان گیلان 1401/02/03 رجوع به آگهی
5112116 مزایده اجاره اراضی کشاورزی 16 هکتاری آب و خاک جاده استان گیلان 1401/02/03 رجوع به آگهی
4794108 مزایده ساختمان با کاربری اداری استان گیلان 1400/11/11 رجوع به آگهی
4751820 مزایده مجتمع ساختمانی کاربری ورزشی استان گیلان 1400/11/04 1400/11/25
4751268 مزایده - زمین و مستحدثات - کاربری جهانگردی و پذیرایی استان گیلان 1400/11/04 رجوع به آگهی
4751010 مزایده فروش اموال اسقاطی و ضایعات استان گیلان 1400/11/04 رجوع به آگهی
4727815 مزایده فروش 69 اصله درخت در جهاد کشاورزی استان گیلان 1400/10/26 رجوع به آگهی
4543029 مزایده ساختمان با کاربری اداری استان گیلان 1400/09/06 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 7