مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری اجاره واحد فیزیوتراپی 1398/07/24 رجوع به آگهی
اجاره واحد بینایی سنجی بیمارستان 1398/07/23 1398/08/02
فروش تیر آهن آلات و ضایعات اسقاطی بیمارستان 1398/07/23 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره مرکز بهداشتی درمانی 1398/07/21 رجوع به آگهی
واگذاری مکان بوفه دانشکده پرستاری و مامایی 1398/07/16 رجوع به آگهی
واگذاری اجاری واحد دندانپزشکی 1398/07/16 رجوع به آگهی
واگذاری اجاری واحد تزریقات و پانسمان 1398/07/13 رجوع به آگهی
اجاره مکان گیم نت 1398/07/13 رجوع به آگهی
واگذاری واحد بینایی سنجی بیمارستان 1398/07/09 رجوع به آگهی
اجاره مکان تزریقات 1398/07/07 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 36