مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده بوفه وکافی شاپ مستقردر محوطه مرکز سوانح سوختگی 1401/02/22 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاری واحد دندانپزشکی 1401/02/18 رجوع به آگهی
مزایده داروخانه بیمارستان 1401/02/15 رجوع به آگهی
مزایده اجاره مکان خشکشویی خوابگاه 1401/02/11 رجوع به آگهی
مزایده اجاره مکان دفتر پیشخوان دولت مستقر در بیمارستان 1401/02/10 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری واحد دندان پزشکی 1401/02/10 رجوع به آگهی
مزایده بوفه و کافی شاپ 1401/02/06 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاری دندانپزشکی بیمارستان 1401/02/03 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاری واحد دندانپزشکی درمانگاه 1401/01/31 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره یک باب اطاق 1401/01/28 رجوع به آگهی
مزایده بوفه و کافی شاپ 1401/01/20 رجوع به آگهی
مزایده فروش ساختمان 1401/01/20 رجوع به آگهی
مزایده فروش 10 ملک مازاد دانشگاه 1401/01/20 1401/01/27
مزایده اجاره مکان بوفه و چاپ و تکثیر 1401/01/17 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاری داروخانه بیمارستان 1401/01/17 رجوع به آگهی
مزایده اجاره مکان کپی 1401/01/17 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاری واحد دندانپزشکی 1401/01/17 رجوع به آگهی
مزایده اجاره مکان دفتر پیشخوان دولت مستقر در بیمارستان 1401/01/17 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاری داروخانه 1401/01/16 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره مکان بوفه بیمارستان 1401/01/15 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 31