مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجاره مکان داروخانه 1399/05/19 رجوع به آگهی
واگذاری واحد کپی بیمارستان 1399/05/15 رجوع به آگهی
اجاره داورخانه بیمارستان 1399/05/15 رجوع به آگهی
اجاره مکان بوفه 1399/05/12 رجوع به آگهی
فروش ضایعات آهن آلات اسقاطی 1399/04/22 رجوع به آگهی
مزایده اموال و ضایعات اسقاطی بیمارستان 1399/04/19 رجوع به آگهی
اجاره مکان بوفه خوابگاه 1399/04/18 رجوع به آگهی
اجاره مکان خشکشویی خوابگاه 1399/04/18 رجوع به آگهی
اجاره مکان بوفه خوابگاه 1399/04/18 رجوع به آگهی
اجاره مکان بوفه خوابگاه 1399/04/18 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 42