کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7923811 مزایده فروش چوب های صدرا استان فارس 1403/02/17 1403/03/06
7877786 مزایده اجاره مکان کپی اوراق و انجام خدمات کپی ساختمان مرکزی استان فارس 1403/02/04 رجوع به آگهی
7871924 مزایده واگذاری اجاره مکان بوفه بیمارستان استان فارس 1403/02/02 رجوع به آگهی
7856251 مزایده 62 دستگاه ونتیلاتور استان فارس 1403/01/29 رجوع به آگهی
7841587 مزایده اجاره مکان فضای لباسشویی خوابگاه استان فارس 1403/01/28 رجوع به آگهی
7839871 مزایده اجاره مکان بوفه خوابگاه استان فارس 1403/01/27 رجوع به آگهی
7836780 مزایده فروش آهن آلات ، استیل ، تجهیزات پزشکی . ... استان فارس 1403/01/27 رجوع به آگهی
7800248 مزایده واگذاری اجاری اسکرین سطح 4و5بیمارستان استان فارس 1403/01/11 رجوع به آگهی
7795814 مزایده اجاره مکان کپی اوراق و انجام خدمات کپی ساختمان استان فارس 1403/01/07 رجوع به آگهی
7785567 مزایده اجاره مکان بوفه مواد خوراکی مرکز سوانح سوختگی استان فارس 1402/12/26 رجوع به آگهی
7779165 مزایده اجاره مکان بوفه استان فارس 1402/12/23 رجوع به آگهی
7757724 مزایده فروش چوب های صدرا استان فارس 1402/12/16 رجوع به آگهی
7752011 مزایده اجاره مکان فضای مرکز کپی استان فارس 1402/12/15 رجوع به آگهی
7751955 مزایده اجاره مکان فضای لباسشویی استان فارس 1402/12/15 رجوع به آگهی
7730403 مزایده اجاره مکان خدمات عکاسی استان فارس 1402/12/09 رجوع به آگهی
7687297 مزایده اجاره مکان بوفه خوابگاه استان فارس 1402/11/30 رجوع به آگهی
7678715 مزایده اجاره مکان فروشگاه و کافی شاپ ساختمان مرکزی استان فارس 1402/11/29 رجوع به آگهی
7677128 مزایده واگذاری اجاری واحد دندانپزشکی درمانگاه تخصصی بیمارستان استان فارس 1402/11/28 رجوع به آگهی
7661535 مزایده واگذاری اجاری دندانپزشکی استان فارس 1402/11/24 رجوع به آگهی
7661534 مزایده واگذاری اجاره دندانپزشکی استان فارس 1402/11/24 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 42