کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
6628110 مزایده واگذاری اجاری دندانپزشکی بیمارستان استان فارس 1402/03/17 رجوع به آگهی
6624159 مزایده اجاری مکان چاپ و تکثیر استان فارس 1402/03/16 رجوع به آگهی
6624151 مزایده واگذاری اجاری مکان داروخانه ها استان فارس 1402/03/16 رجوع به آگهی
6618683 مزایده اجاره مکان و خدمات دندانپزشکی مرکز سوانح سوختگی استان فارس 1402/03/13 رجوع به آگهی
6562311 مزایده فروش ضایعات آهن آلات مرکز سوانح سوختگی استان فارس 1402/02/30 رجوع به آگهی
6559124 مزایده فروش ضایعات کارتن مرکز سوانح سوختگی استان فارس 1402/02/28 رجوع به آگهی
6555537 مزایده فروش ضایعات پلاستیک ، چدن ، مس وآلومینیوم و آهن آلات استان فارس 1402/02/27 رجوع به آگهی
6497186 مزایده اجاره دندانپزشکی بیمارستان استان فارس 1402/02/11 رجوع به آگهی
6435845 مزایده واگذاری اجاری آزمایشگاه استان فارس 1402/01/22 رجوع به آگهی
6423260 مزایده واگذاری اجاری مکان اسکرین بیماران استان فارس 1402/01/19 رجوع به آگهی
6389707 مزایده واگذاری مکان و خدمات دندانپزشکی مرکز سوانح سوختگی استان فارس 1401/12/23 رجوع به آگهی
6371415 مزایده فروش آهن آلات و ضایعات استان فارس 1401/12/16 رجوع به آگهی
6364083 مزایده : اجاره مکان گیم نت و کافی نت خوابگاه استان فارس 1401/12/14 رجوع به آگهی
6358725 مزایده اجاره مهدکودک مستقر در بیمارستان سوانح سوختگی استان فارس 1401/12/13 رجوع به آگهی
6354370 مزایده واگذاری مکان و خدمات دندانپزشکی مرکز سوانح سوختگی استان فارس 1401/12/11 رجوع به آگهی
6354290 مزایده اجاره واگذاری اجاری مکان بوفه و کپی بیمارستان استان فارس 1401/12/11 رجوع به آگهی
6344532 مزایده واگذاری اجاری واحد کپی استان فارس 1401/12/09 رجوع به آگهی
6337338 مزایده واگذاری اجاری آزمایشگاه استان فارس 1401/12/08 رجوع به آگهی
6333362 مزایده واگذاری اجاری داروخانه بستری و سرپایی بیمارستان استان فارس 1401/12/07 رجوع به آگهی
6310771 مزایده واگذاری مکان بوفه و کافی شاپ استان فارس 1401/12/01 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 38