مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده اموال اسقاطی 1400/03/26 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاری واحد بینایی سنجی و فروش عینک بیمارستان 1400/03/26 1400/04/06
مزایده واگذاری اجاره بوفه 1400/03/19 رجوع به آگهی
مزایده اجاره مکان آرایشگاه خوابگاه 1400/03/11 1400/03/20
مزایده اجاره مکان پارکینگ بیمارستان 1400/03/11 1400/03/17
مزایده واگذاری مکان و ارائه خدمات دندانپزشکی 1400/03/08 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره بوفه بیمارستان 1400/03/08 رجوع به آگهی
مزایده فروش آهن آلات 1400/03/03 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره بوفه 1400/02/30 رجوع به آگهی
مزایده فروش آهن آلات شبکه 1400/02/26 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره دندانپزشکی 1400/02/22 رجوع به آگهی
مزایده اجاره مکان آرایشگاه 1400/02/13 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاری شیفت عصر واحد دندانپزشکی 1400/02/06 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره دندانپزشکی 1400/02/06 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاری واحد بینایی سنجی و فروش عینک 1400/02/06 رجوع به آگهی
مزایده اجاره دندانپزشکی بیمارستان 1400/02/05 رجوع به آگهی
مزایده فروش آهن آلات شبکه بهداشت 1400/02/01 رجوع به آگهی
مزایده اموال اسقاطی 1400/01/24 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره واحد بینایی سنجی و فروش عینک 1400/01/23 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاری مکان چاپ و تکثیر شبکه بهداشت و درمان 1400/01/18 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 26