مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
یک قطعه زمین از پلاک ثبتی ۱/۵۷۶۳ اصلی بخش ۱۴ به مساحت ۵۰۸۳/۲۲ مترمربع با کاربری ورزشی 1399/04/30 1399/05/16
جمع آوری عواید میدان تره بار 1398/10/25 رجوع به آگهی
جمع آوری عواید میدان تره بار 1398/10/19 رجوع به آگهی
واگذاری جمع آوری عواید میدان تره بار 1398/10/18 1398/11/07
واگذاری جمع آوری عواید میدان تره بار 1398/10/02 1398/10/14
جمع آوری عواید میدان تره بار 1398/09/28 رجوع به آگهی
واگذاری جمع آوری عواید میدان تره بار 1398/09/25 1398/10/14
یک قطعه زمین به مساحت 20958/09 مترمربع 1397/12/25 رجوع به آگهی
واگذاری و بهره برداری از بازار دواب روز چهارشنبه 1397/12/25 1398/01/10
یک قطعه زمین به مساحت 20958/09 مترمربع با کاربری فضای سبز 1397/12/18 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6