مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری پارکینگ به صورت اجاره به مساحت 4500 مترمربع 1398/03/29 1398/04/07
واگذاری به اجاره پارکینگ شماراه یک واقع در محوطه سازمان به صورت ماهانه 1398/03/01 1398/03/04
مزایده عمومی پارکینگ شماره یک 1398/02/25 رجوع به آگهی
اجاره یکساله پارکینگ شماره یک سازمان 1398/02/24 رجوع به آگهی
اجاره یکساله پارکینگ 1398/02/24 رجوع به آگهی
واگذاری یک باب پارکینگ خودرو واقع در محوطه 1397/11/14 رجوع به آگهی
اجاره یک باب پارکینگ خودرو 1397/10/12 رجوع به آگهی
واگذاری پارکینگ خودرو 1397/01/18 رجوع به آگهی
اجاره پارکینگ عمومی 1396/12/09 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره درباب پارکینگ خودرو واقع در محوطه آرامستان 1396/06/20 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3