مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری و فروش ۹ قطعه زمین با کاربری مسکونی 1399/07/05 رجوع به آگهی
واگذاری و فروش ۹ قطعه زمین با کاربری مسکونی 1399/07/02 رجوع به آگهی
فروش ضایعات شهرداری 1399/05/15 رجوع به آگهی
واگذاری و فروش 5 قطعه زمین با کاربری مسکونی 1399/02/27 رجوع به آگهی
واگذاری و فروش 6 قطعه زمین با کاربری مسکونی 1399/02/09 رجوع به آگهی
واگذاری و فروش پنج قطعه زمین با کاربری مسکونی 1398/11/07 رجوع به آگهی
واگذاری تعدادی از دکه ها و غرفه ها و مغازه های تجاری خود 1398/10/07 رجوع به آگهی
تعدادی از دکه و غرفه ها و مغازه های تجاری خود 1398/09/10 رجوع به آگهی
واگذاری تعدادی از دکه و غرفه ها و مغازه های تجاری خود 1398/08/29 رجوع به آگهی
تعدادی از دکه و غرفه ها و مغازه های تجاری 1398/08/13 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3