کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7697175 مزایده اتصالات فولاد- گالوانیزه آهن - اتصالات چدن داکتیل - اتصالات پلی اتیلن - ضایعات آهنی- اتصالات برنجدار با وصل فلزی به مقدار تقریبی 3671.5 کیلوگرم -کیس مانیتور - ضایعات چدن-اتصالات برقی و قطعات ید... استان آذربایجان شرقی 1402/12/02 رجوع به آگهی
7390085 مزایده فروش ساختمان استان آذربایجان شرقی 1402/09/11 رجوع به آگهی
7385220 مزایده واگذاری ساختمان اداری استان آذربایجان شرقی 1402/09/08 1402/09/14
7383267 مزایده آب بسته بندی و تولیدی بطری استان آذربایجان شرقی 1402/09/08 1402/09/29
7381556 مزایده ملک ساختمان اداری استان آذربایجان شرقی 1402/09/07 1402/09/14
6974756 مزایده ملک و قطعه زمین استان آذربایجان شرقی 1402/06/07 1402/06/09
6966555 مزایده ملک و قطعه زمین استان آذربایجان شرقی 1402/06/06 1402/06/09
6850532 مزایده زمین - واحد تجاری - آپارتمان با کاربری : خدماتی استان آذربایجان شرقی 1402/05/08 رجوع به آگهی
6835714 مزایده واگذاری بخشی از پساب تصفیه خانه فاضلاب با کاربری صنعت خدمات و کشاورزی صنعتی استان آذربایجان شرقی 1402/05/03 1402/05/12
6814601 مزایده فروش تعدادی از املاک و قطعه زمین متعلق به این شرکت استان آذربایجان شرقی 1402/04/28 1402/05/04
6812797 مزایده فروش تعدادی از املاک و قطعه زمین متعلق به این شرکت استان آذربایجان شرقی 1402/04/27 1402/05/04
6594168 مزایده تعدادی از املاک و قطعه زمین استان آذربایجان شرقی 1402/03/07 1402/03/16
6588702 مزایده تعدادی از املاک و قطعه زمین استان آذربایجان شرقی 1402/03/06 1402/03/16
6543201 مزایده بخشی از پساب تصفیه خانه فاضلاب با کاربری صنعت ، خدمات وکشاورزی صنعتی استان آذربایجان شرقی 1402/02/23 رجوع به آگهی
6543169 مزایده پساب تصفیه خانه فاضلاب کاربری صنعت ، خدمات وکشاورزی صنعتی و حجم مشخص برای دوره زمانی محدود و معین استان آذربایجان شرقی 1402/02/23 رجوع به آگهی
6531703 مزایده فروش بخشی از پساب خروجی تصفیه خانه فاضلاب کاربری تجاری استان آذربایجان شرقی 1402/02/20 1402/02/30
6487121 مزایده واحد تجاری - ساختمان - زمین - آپارتمان با کاربری : خدماتی استان آذربایجان شرقی 1402/02/09 رجوع به آگهی
6473271 مزایده تعدادی از املاک و قطعه زمین استان آذربایجان شرقی 1402/02/05 1402/02/12
6407083 مزایده ساختمان - زمین - آپارتمان خدماتی استان آذربایجان شرقی 1402/01/09 رجوع به آگهی
6396744 مزایده تعدادی از املاک و قطعه زمین استان آذربایجان شرقی 1401/12/27 1402/01/31
صفحه 1 از 6