مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده کود حیوانی (گاوی) دامداریهای خود 1401/02/17 1401/02/21
مزایده فروش حدود 40 راس گاو حذفی و تلیسه حذفی 1401/02/12 1401/02/15
مزایده کود حیوانی (گاوی) 1401/02/08 1401/02/21
مزایده واگذاری کود حیوانی (تازی) دامدار پای خود 1401/01/28 1401/02/21
مزایده فروش حدود ۶۰ رأس گاو حذفی و تلیسه حذفی، حدود ۲۰۰ راس گوساله نر پرواری 1400/12/02 1400/12/05
مزایده باغ گل محمدی به مساحت حدود ۲۶ هکتار دارای ۵۰۰۰۰ بوته گل محمدی 1400/11/14 رجوع به آگهی
مزایده فروش حدود 60 راس گاو حذفی و تلیسه حذفی ، حدود 150 راس گوساله نر پرواری 1400/11/04 رجوع به آگهی
مزایده فروش حدود 60 راس گاو حذفی و تلیسه حذفی، حدود 150 راس گوساله نر پرواری 1400/10/13 1400/10/19
مزایده واگذاری حدود ۲ هکتار سالنهای گلخانه سبزی 1400/10/11 رجوع به آگهی
مزایده فروش حدود 70000 قطعه ماهی قزل آلا آماده صید 1400/09/16 رجوع به آگهی
مزایده فروش حدود 70000 قطعه ماهی قزل آلا آماده صید 1400/09/11 رجوع به آگهی
مزایده فروش حدود ۶۰ راس گاو حذفی و تلیسه حذفی، حدود ۱۵۰ راس گوساله نر پرواری و حدود ۲۰۰ راس تلیسه آبستن خود 1400/09/01 1400/09/04
مزایده فروش بوته های گل محمدی مزرعه خود به مساحت حدود 2 هکتار بصورت بوته کامل همراه ریشه و یا قلمه 1400/08/29 رجوع به آگهی
مزایده بوته های گل محمدی مزرعه خود 1400/08/19 رجوع به آگهی
مزایده فروش حدود ۱۰۰ راس گوساله نر پرواری 1400/07/29 1400/08/05
مزایده فروش بره نر 1400/07/29 رجوع به آگهی
مزایده حدود 50 راس گاو و تلیسه حذفی خود 1400/07/29 رجوع به آگهی
مزایده فروش حدود 60 راس گاو حذفی و تلیسه حذفی و حدود 100 راس گوساله نر پرواری 1400/06/30 1400/07/04
مزایده فروش ماهی قزل آلا 1400/06/30 رجوع به آگهی
مزایده فروش بره نر 1400/05/12 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6