کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8171549 مزایده فروش-تعدادی تلیسه غیر باردار حذفی کشتارگاهی استان اصفهان 1403/04/12 1403/04/18
8146146 مزایده فروش دام شامل 6 مورد تعدادی گاو حذفی کشتارگاهی- تعدادی تلیسه غیر باردار حذفی کشتارگاهی- تعدادی گاو شیری آبستن داشتی - تعدادی گوساله نر و ماده قطع شیر (گوشتی - اینرا) - تعدادی گوساله نر هلشتاین... استان اصفهان 1403/04/06 1403/04/18
8065331 مزایده فروش انواع دام شامل : - تعدادی گاو حذفی کشتارگاهی - تعدادی تلیسه غیر باردار حذفی کشتارگاهی - تعدادی گاوشیری آبستن داشتی - تعدادی گوساله نر و ماده قطع شیر (گوشتی - اینرا) - تعدادی گوساله نر هلش... استان اصفهان 1403/03/16 رجوع به آگهی
8041089 مزایده واگذاری عملیات تولید گلخانه صیفی دو هکتاری استان اصفهان 1403/03/09 1403/03/20
8041068 مزایده انواع دام شامل : - تعدادی تلیسه غیر باردار حذفی کشتارگاهی -تعدادی گاو شیری آبستن داشتی -تعدادی گوساله نر و ماده قطع شیر (گوشتی - اینرا ) - تعدادی گوساله نر هلشتاین شیرخوار - قطع شیر -تعدادی گو... استان اصفهان 1403/03/09 رجوع به آگهی
7905163 مزایده فروش انواع دام شامل : تعدادی گاو حذفی کشتارگاهی - تعدادی تلیسه غیر باردار حذفی کشتارگاهی - تعدادی تلیسه باردار - تعدادی گاو شیری آبستن داشتی - تعدادی گوساله نر (شیرخوار - قطع شیر ) - تعدادی... استان اصفهان 1403/02/10 رجوع به آگهی
7903206 مزایده فروش کود حیوانی استان اصفهان 1403/02/10 1403/02/17
7889288 مزایده فروش کود حیوانی استان اصفهان 1403/02/06 1403/02/17
7889271 مزایده فروش انواع دام استان اصفهان 1403/02/06 رجوع به آگهی
7801420 مزایده فروش حدود 40 چهل هزار اصله بوته گل محمدی یک مزرعه در سطح 24 هکتار استان اصفهان 1403/01/14 رجوع به آگهی
7801010 مزایده فروش انواع دام شامل تعدادی گاو حذفی کشتارگاهی -تعدادی تلیسه غیر باردار حذفی کشتارگاهی -تعدادی تلیسه باردار -تعدادی گاو شیری آبستن داشتی -تعدادی گوساله نر شیرخوار - قطع شیر - گوشتی) -تعدادی گوسف... استان اصفهان 1403/01/14 رجوع به آگهی
7787893 مزایده فروش انواع دام استان اصفهان 1402/12/27 رجوع به آگهی
7750905 مزایده فروش حدود 40 چهل هزار اصله بوته گل محمدی یک مزرعه در سطح 24 هکتار استان اصفهان 1402/12/15 رجوع به آگهی
7743980 مزایده فروش دام استان اصفهان 1402/12/13 رجوع به آگهی
7734237 مزایده فروش حدود 40 چهل هزار اصله بوته گل محمدی یک مزرعه در سطح 24 هکتار استان اصفهان 1402/12/10 رجوع به آگهی
7724195 مزایده فروش دام استان اصفهان 1402/12/08 رجوع به آگهی
7581544 مزایده فروش تعدادی گاو حذفی کشتارگاهی -تعدادی تلیسه غیر باردار حذفی کشتار گاهی -تعدادی گاو شیری آبستن داشتی * تعدادی تلیسه باردار * تعدادی گوساله نر شیرخوار و قطع شیر * تعدادی میش حذفی کشتارگاهی و بره... استان اصفهان 1402/11/04 رجوع به آگهی
7495270 مزایده فروش انواع دام : -تعدادی گاو حذفی کشتارگاهی -تعدادی تلیسه غیر باردار حذفی کشتارگاهی تعدادی گاو شیری آبستن داشتی -تعدادی تلیسه باردار -تعدادی گوساله نر قطع شیر -تعدادی گوساله نر شیرخوار -تعدادی... استان اصفهان 1402/10/12 رجوع به آگهی
7479839 مزایده فروش انواع دام : -تعدادی گاو حذفی کشتارگاهی -تعدادی تلیسه غیر باردار حذفی کشتارگاهی تعدادی گاو شیری آبستن داشتی -تعدادی تلیسه باردار -تعدادی گوساله نر قطع شیر -تعدادی گوساله نر شیرخوار -تعدادی... استان اصفهان 1402/10/07 رجوع به آگهی
7389918 مزایده فروش دام شامل 8 مورد تعدادی گاو حذفی کشتارگاهی- تعدادی تلیسه غیر باردار حذفی کشتارگاهی- تعدادی گاو آبستن داشتی استان اصفهان 1402/09/11 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 9