مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش تعدادی از املاک و اموال مازاد 1399/06/06 رجوع به آگهی
فروش تعدادی از اموال مازاد 1399/04/16 رجوع به آگهی
فروش تعدادی از املاک و اموال مازاد 1399/04/15 رجوع به آگهی
فروش تعدادی از اموال مازاد 1399/04/14 رجوع به آگهی
فروش ساختمان مسکونی - کارخانه صنعتی - محل کارخانه و ماشین آلات کاربری صنعتی 1399/01/27 رجوع به آگهی
فروش تعدادی از اموال مازاد خود 1399/01/25 رجوع به آگهی
فروش املاک و اموال مازاد اداره 1398/12/07 رجوع به آگهی
فروش ساختمان با کاربری مسکونی - مساحت عرصه 179/25 - مساحت اعیان 116 و ... 1398/12/06 رجوع به آگهی
فروش املاک و اموال مازاد اداره (کاربری: مسکونی ، صنعتی (عرصه واعیان و ماشین آلات)، صنعتی 1398/10/21 رجوع به آگهی
فروش املاک و اموال مازاد اداره (کاربری: مسکونی ، صنعتی (عرصه واعیان و ماشین آلات) ، صنعتی ) 1398/10/18 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3