کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7778843 مزایده فروش 2 دستگاه کامیون استان اصفهان 1402/12/23 رجوع به آگهی
7776160 مزایده کامیون کمپرسی بنز 1924/42 مدل 1388 بی رنگ- کامیونت باری فلزی هیوندای کروس 4 دی 4 آ .ئی مدل 1390 بی رنگ 6 تن استان خراسان شمالی 1402/12/22 رجوع به آگهی
7775069 مزایده فروش تعداد 2 دستگاه خودروی سنگین و نیمه سنگین استان خراسان رضوی 1402/12/22 رجوع به آگهی
7763820 مزایده واگذاری تاسیسات کارخانه آسفالت استان خراسان شمالی 1402/12/19 رجوع به آگهی
7750817 مزایده اجاره کارخانه آسفالت استان خراسان شمالی 1402/12/15 رجوع به آگهی
7156725 مزایده تاسیسات سنگ شکن وماشین آلات- کامیون کمپرسی تک ایسوزو- کامیون کمپرسی بی بن تک و... استان خراسان شمالی 1402/07/15 رجوع به آگهی
7153584 مزایده اجاره تاسیسات سنگ شکن و ماشین آلات استان خراسان شمالی 1402/07/13 رجوع به آگهی
6922085 مزایده واگذاری تاسیسات سنگ شکن بصورت قرارداد یکساله استان خراسان شمالی 1402/05/28 رجوع به آگهی
6919309 مزایده اجاره سنگ شکن یکساله بصورت قرارداد تاسیسات تولیدی شن و ماسه استان خراسان شمالی 1402/05/26 رجوع به آگهی
6614738 مزایده فروش زمین / نوع کاربری : مسکونی استان خراسان شمالی 1402/03/11 رجوع به آگهی
6610919 مزایده فروش تعداد 7 قطعه زمین مسکونی استان خراسان شمالی 1402/03/10 رجوع به آگهی
6600624 مزایده اجاره سنگ شکن یکساله بصورت قرارداد تاسیسات تولیدی شن و ماسه استان خراسان شمالی 1402/03/08 رجوع به آگهی
6572321 مزایده اجاره تاسیسات تولیدی شن وماسه سنگ شکن استان خراسان شمالی 1402/03/01 رجوع به آگهی
6567351 مزایده اجاره یکساله بصورت قرارداد تاسیسات تولیدی شن و ماسه استان خراسان شمالی 1402/02/31 رجوع به آگهی
6558444 مزایده فروش تعداد 7 قطعه زمین مسکونی استان خراسان رضوی 1402/02/28 رجوع به آگهی
6524211 مزایده زمین / نوع کاربری : مسکونی استان خراسان شمالی 1402/02/18 رجوع به آگهی
6522289 مزایده فروش تعداد 7 قطعه زمین مسکونی استان خراسان رضوی 1402/02/18 رجوع به آگهی
6474397 مزایده اجاره سنگ شکن استان خراسان شمالی 1402/02/05 رجوع به آگهی
6450141 مزایده اجاره تاسیسات تولیدی شن وماسه سنگ شکن استان خراسان شمالی 1402/01/27 رجوع به آگهی
6449912 مزایده اجاره 5 دستگاه ماشین آلات عمرانی شامل لودر هیلکو مدل 1398 - بیل مکانیکی هیوندای200 - کامیون تک ایسوزو - کامیون کمپرسی بی بن تک استان خراسان شمالی 1402/01/27 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4