کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7662059 مزایده فروش تعداد 14 دستگاه خودروی تحت اختیار خود استان تهران 1402/11/24 1402/11/30
7548471 مزایده لغو حراج فروش تعداد 14 دستگاه خودرو استان تهران 1402/10/25 رجوع به آگهی
7541556 مزایده فروش تعداد 14 دستگاه خودرو استان تهران 1402/10/24 رجوع به آگهی
7459720 مزایده فروش تعداد 17 دستگاه خودروی تحت اختیار استان تهران 1402/10/02 1402/10/07
7453537 مزایده فروش تعداد 17 دستگاه خودروی تحت اختیار استان تهران 1402/09/29 1402/10/07
7307720 مزایده تعداد 22 دستگاه خودروی تحت اختیار خود استان تهران 1402/08/24 1402/09/04
6247526 مزایده اجاره ساختمانی با کاربری اداری استان خراسان رضوی 1401/11/16 رجوع به آگهی
6236212 مزایده ساختمانی با کاربری اداری و با زیربنایی حدود 4000 متر مربع استان خراسان رضوی 1401/11/11 رجوع به آگهی
6104415 مزایده فروش تعدادی خودرو استان آذربایجان شرقی 1401/10/12 1401/10/19
6010484 مزایده فروش شیشه رنگی سکوریت استان آذربایجان شرقی 1401/09/13 1401/09/16
5747602 مزایده فروش اموال منقول و غیرمنقول استان آذربایجان شرقی 1401/07/10 رجوع به آگهی
5670823 مزایده بهره برداری از مهد کودک استان تهران 1401/06/19 رجوع به آگهی
5604034 مزایده فروش سیمان پرتلند معمولی 50 کیلوئی استان آذربایجان شرقی 1401/05/30 رجوع به آگهی
3329840 مزایده فروش بخشی از ضایعات آهن آلات و فلزات خود استان البرز 1399/08/05 رجوع به آگهی
3267291 مزایده فروش فلزات و آهن آلات استان تهران 1399/07/12 رجوع به آگهی
2670285 مزایده تعداد 23 دستگاه خودروی تحت اختیار خود استان تهران 1398/12/11 رجوع به آگهی
2667482 مزایده فروش تعداد 23 دستگاه خودرو تحت اختیار خود استان تهران 1398/12/10 رجوع به آگهی
2539062 مزایده فروش تعدادی از املاک و مستغلات - یک باب ملک - یک دستگاه آپارتمان مسکونی - 4 دستگاه آپارتمان مسکونی استان تهران 1398/10/28 1398/11/15
2517470 مزایده فروش تعدادی خودرو استان تهران 1398/10/18 رجوع به آگهی
2514628 مزایده فروش تعدادی از خودروهای خود ـ شامل: پراید قابل شماره گذاری 2 دستگاه، پژو 405 قابل شماره گذاری 2 دستگاه، پژو پارس قابل شماره گذاری 1 دستگاه، پراید 141 غیرقابل شماره گذاری (اسقاط) یک دستگاه استان تهران 1398/10/17 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4