مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش 5 قطعه زمین با کاربری تجاری/مسکونی - مسکونی - تجاری 1399/07/01 رجوع به آگهی
فروش 5 قطعه زمین با کاربری تجاری مسکونی و مسکونی 1399/06/24 رجوع به آگهی
فروش هفت قطعه زمین 1399/06/12 رجوع به آگهی
7 قطعه از زمین های خود با سند قولنامه ای و رسمی :65 مترمربع قطعه شماره هشت با کاربری تجاری-مسکونی با... 1398/11/14 رجوع به آگهی
7 قطعه از زمین های خود با سند قولنامه ای و رسمی :65 مترمربع قطعه شماره هشت با کاربری تجاری-مسکونی با... 1398/11/07 رجوع به آگهی
7 قطعه از زمین های خود با سند قولنامه ای و رسمی :65 مترمربع قطعه شماره هشت با کاربری تجاری-مسکونی با... 1398/11/06 رجوع به آگهی
7 قطعه از زمین های خود با سند قولنامه ای و رسمی :65 مترمربع قطعه شماره هشت با کاربری تجاری-مسکونی با... 1398/10/23 رجوع به آگهی
فروش املاک با کاربری تجاری / مسکونی و تجاری و مسکونی 1398/10/16 رجوع به آگهی
فروش قیر یارانه ای - خرید آسفالت و اجرای زیرسازی و قیر پاشی و پخش آسفالت بصورت دستی و ماشینی از طریق... 1398/02/26 رجوع به آگهی
فروش قیر یارانه ای ـ خرید آسفالت و اجرای زیرسازی و قیر پاشی و پخش آسفالت بصورت دستی و ماشینی از طریق... 1398/02/19 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3