کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8141190 مزایده فروش اجناس مازاد خود استان تهران 1403/04/04 1403/04/16
8141178 مزایده فروش اجناس مازاد خود استان تهران 1403/04/04 1403/04/16
8132990 مزایده فروش اجناس مازاد بر نیاز شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) موجود در محوطه انبار علی آباد - فروش اموال و اجناس مازاد بر نیاز شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) در انبار علی آباد استان تهران 1403/04/02 1403/04/16
8127923 مزایده فروش اجناس مازاد استان تهران 1403/04/02 1403/04/16
8127751 مزایده فروش اجناس مازاد خود استان تهران 1403/04/02 1403/04/16
8080171 مزایده فروش اجناس مازاد بر نیاز شرکت راه آهن شهری استان تهران 1403/03/20 1403/04/06
7581305 مزایده فروش اجناس مازاد استان تهران 1402/11/04 1402/11/04
7575251 مزایده فروش اجناس مازاد بر نیاز استان تهران 1402/11/02 رجوع به آگهی
7571656 مزایده فروش اجناس مازاد استان تهران 1402/11/02 1402/11/04
7494857 مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری استان تهران 1402/10/12 رجوع به آگهی
4561614 مزایده ارائه مجوز بهره برداری از فضای تجاری به شماره B4-2 استان تهران 1400/09/09 رجوع به آگهی
4457364 مزایده بهره برداری از فضای تجاری استان تهران 1400/08/13 رجوع به آگهی
3626647 مزایده ارائه مجوز بهره برداری از فضای تجاری شماره 114 استان تهران 1399/11/21 1399/12/02
3626552 مزایده ارائه مجوز ساخت, تجهیز و بهره برداری از فضای تجاری شماره 203 واقع در ایستگاه استان تهران 1399/11/21 رجوع به آگهی
3626534 مزایده ارائه مجوز ساخت، تجهیز و بهره برداری از فضای تجاری استان تهران 1399/11/21 1399/12/02
2787161 مزایده فروش اقلام مازاد بر نیاز استان تهران 1399/02/13 رجوع به آگهی
2780839 مزایده فروش اقلام ضایعاتی و مازاد بر نیاز استان تهران 1399/02/10 رجوع به آگهی
2775000 مزایده فروش اقلام ضایعاتی و مازاد بر نیاز خود استان تهران 1399/02/08 رجوع به آگهی
2092978 مزایده ارائه مجوز ارائه بهره برداری از فضای تجاری شماره 127 استان تهران 1398/04/23 رجوع به آگهی
1771475 مزایده فروش زمین و امتیاز احداث بنای مجتمع ایستگاهی استان تهران 1397/11/15 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3