مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش شش دانگ ملک با کاربری تجاری - مسکونی 1401/03/04 1401/03/09
مزایده فروش زمین و مستحدثات با کاربری تجاری مسکونی به مساحت عرصه 1404 متر مربع و اعیانی 638 متر مربع 1401/03/04 رجوع به آگهی
مزایده فروش شش دانگ ملک با کاربری تجاری - مسکونی 1401/03/03 1401/03/09
مزایده فروش شش دانگ ملک با کاربری تجاری- مسکونی 1401/03/03 1401/03/09
مزایده اجاره یک باب انباری با کاربری کشاورزی 1401/02/03 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یک باب سوله 1400/12/23 رجوع به آگهی
مزایده اجاره قسمتی از یک سوله بعنوان انباری 1400/12/08 رجوع به آگهی
مزایده فروش شش دانگ ملک با کاربری تجاری - مسکونی 1400/11/27 1400/11/30
مزایده فروش شش دانگ ملک با کاربری تجاری - مسکونی 1400/11/27 1400/11/30
مزایده فروش زمین ومستحدثات با کاربری تجاری مسکونی 1400/11/25 رجوع به آگهی
مزایده فروش شش دانگ ساختمان مسکونی دو طبقه با کاربری تجاری 1400/11/13 1400/11/19
مزایده فروش ساختمان اداری با مساحت عرصه 560/40 متر مربع و اعیان به مساحت ۱۸۰ متر مربع 1400/11/13 1400/11/23
مزایده فروش ملک مسکونی 1400/11/13 1400/11/23
مزایده فروش ساختمان با کاربری تجاری مسکونی 1400/11/13 رجوع به آگهی
مزایده فروش ساختمان اداری با مساحت عرصه 560/40 متر مربع و اعیان به مساحت ۱۸۰ متر مربع 1400/11/12 1400/11/23
مزایده اجاره املاک و مستغلات 1400/11/12 رجوع به آگهی
مزایده فروش شش دانگ ساختمان مسکونی دو طبقه با کاربری تجاری 1400/11/12 رجوع به آگهی
مزایده فروش ساختمان اداری 1400/11/12 رجوع به آگهی
مزایده اجاره قسمتی از یک باب سوله به عنوان انبار با کاربری توزیع نهاده های دامی 1400/09/23 رجوع به آگهی
مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یک باب ساختمان کتابخانه 1400/09/23 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6