مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری بهره برداری و نگهداری از تابلو تبلیغاتی 1395/02/11 1395/02/18
بهره برداری و نگهداری از 8 دستگاه بیلبورد تبلیغاتی 1394/01/29 1394/02/05
بهره برداری و نگهداری از 10 دستگاه بیلبورد تبلیغاتی 1394/01/29 1394/02/05
واگذاری بهره برداری و نگهداری از 8 دستگاه بیلبورد تبلیغاتی 1394/01/27 1394/02/05
بهره برداری و نگهداری از 10 دستگاه بیلبورد تبلیغاتی 1394/01/27 1394/02/05
واگذاری ساخت، نصب و بهره برداری تابلو تبلیغاتی پل عابر پیاده 1394/01/22 1394/01/27
واگذاری ساخت، نصب و بهره برداری تابلو تبلیغاتی 1394/01/20 1394/01/27
بهره برداری و نگهداری از 8 دستگاه بیلبورد تبلیغاتی 1393/12/20 1393/12/28
بهره برداری و نگهداری از ده دستگاه بیلبورد تبلیغاتی 1393/12/20 1393/12/28
بهره برداری و نگهداری از 8 دستگاه بیلبورد تبلیغاتی 1393/12/19 1393/12/28
صفحه 1 از 9