کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8230255 مزایده فروش بشکه 220لیتری مازاد به تعدادتقریبی 1200 عدد استان مرکزی 1403/04/27 رجوع به آگهی
8159631 مزایده مواد شیمیایی استان مرکزی 1403/04/10 رجوع به آگهی
8147500 مزایده فروش 250 عدد فنر نگهدارنده SPRING HANGER استان مرکزی 1403/04/06 رجوع به آگهی
8035234 مزایده فروش کانتینر های 20فوت مازادبه مقدار 300عدد - فروش کانتینر های 20فوت مازادبه مقدار 300عدد استان مرکزی 1403/03/08 1403/03/16
8035066 مزایده فروش کانتینر های 20فوت مازادبه مقدار 300عدد استان مرکزی 1403/03/08 1403/03/16
8017523 مزایده فروش کانتینرهای 20 فوتی مازاد به مقدار 300 عدد استان مرکزی 1403/03/05 1403/03/16
7853788 مزایده فروش کاتالیست ژئولیتی هیدرو کراکربه استان مرکزی 1403/01/28 رجوع به آگهی
7842423 مزایده فروش کاتالیست زئولیتی واحد هیدرو کراکر استان مرکزی 1403/01/28 رجوع به آگهی
7828700 مزایده فروش کاتالیست زئولیتی واحد هیدرو کراکر به مقدار تقریباً 72،150 کیلوگرم استان مرکزی 1403/01/25 رجوع به آگهی
7695173 مزایده حراج فروش ورق های گرافیتی استان مرکزی 1402/12/02 رجوع به آگهی
7689316 مزایده فروش گوگردهای غیر قابل صادرات به مقدار تقربی 300.0... استان مرکزی 1402/12/01 رجوع به آگهی
7687369 مزایده فروش شیر آلات برنجی همراه با اتصالات آهنی شیر استان مرکزی 1402/11/30 رجوع به آگهی
7678705 مزایده فروش بشکه های پلاستیکی به مقدار تقریبی 3600 عدد استان مرکزی 1402/11/29 رجوع به آگهی
7665254 مزایده حراج فروش ورقهای گرافیتی استان مرکزی 1402/11/25 رجوع به آگهی
7652086 مزایده حراج گوگرد غیر قابل صادرات استان مرکزی 1402/11/21 رجوع به آگهی
7648770 مزایده فروش کاتالیست زئولیتی واحد هیدرو کراکر به مقدار تقریباً 72،150 کیلوگرم استان مرکزی 1402/11/18 رجوع به آگهی
7647853 مزایده فروش کاتالیست زئولیتی هیدرو کراکربه مقدار تقریبی 72،150کیلوگرم استان مرکزی 1402/11/18 رجوع به آگهی
7645524 مزایده حراج فروش کاتالیست مستعمل RFCC به مقدار تقریبی 2,000,000 استان مرکزی 1402/11/18 رجوع به آگهی
7633426 مزایده فروش کاتالیست زئولیتی واحد هیدرو کراکر به مقدار تقریباً 72،150 کیلوگرم استان مرکزی 1402/11/15 رجوع به آگهی
7618700 مزایده حراج فروش گوگردهای غیر قابل صادرات استان مرکزی 1402/11/14 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 11