مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش ضایعات هیدرو کربنی و لجن های آلوده به مواد نفتی حوضچه ba-20607a به مقدار تقریبی 4800 تن 1398/07/20 رجوع به آگهی
فروش ضایعات هیدرو کربنی و لجن های آلوده به مواد نفتی حوضچه 1398/07/20 رجوع به آگهی
فروش ضایعات هیدرو کربنی و لجن های آلوده به مواد نفتی حوضچه ba-20607a به مقدار تقریبی 4800 تن 1398/07/16 رجوع به آگهی
فروش ضایعات هیدرو کربنی و لجن های آلوده به مواد نفتی حوضچه BA-2607A به مقدار تقریبی 4800 تن 1398/07/14 رجوع به آگهی
اصلاحیه فروش آهن آلات ضایعاتی، کابل، آلومینیوم، کانتینر، استیل، پیچ و مهره و زباله های مخلوط به آهن... 1397/11/17 رجوع به آگهی
فروش آهن آلات ضایعاتی، کابل، آلومینیوم، کانتینر، استیل، پیچ و مهره و زباله های مخلوط به آهن، پلاستیک... 1397/11/15 رجوع به آگهی
فروش آهن آلات ضایعاتی، کابل، آلومینیوم، کانتینر، استیل، پیچ و مهره و زباله های مخلوط به آهن، پلاستیک... 1397/11/09 رجوع به آگهی
فروش آهن آلات ضایعاتی، کابل، آلومینیوم، کانتینر، استیل، پیچ و مهره و زباله های مخلوط به آهن، پلاستیک... 1397/11/04 رجوع به آگهی
فروش قطعات مستعمل کامپیوتر، پرینتر، دستگاه کپی، اسکنر و... 1397/07/22 رجوع به آگهی
فروش قطعات مستعمل کامپیوتر، پرینتر، دستگاه کپی، اسکنر و... 1397/07/16 1397/07/28
صفحه 1 از 6