مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش تعدادی دام حذفی و گوساله نر 1401/02/24 رجوع به آگهی
مزایده فروش مقدار 20/000 تن کود نیمه خشک تولید شده در واحد دامپروری خود 1401/02/04 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری برداشت و حمل قصیل جو از محل مزرعه به محل دامپروری 1401/01/16 رجوع به آگهی
مزایده فروش مقدار 25,000 تن کود حیوانی دونم 1401/01/16 رجوع به آگهی
مزایده تعدادی گاو حذفی و گوساله نر شیرخوار و پرواری 1400/12/18 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعدادی گاو حذفی و گوساله نر شیرخوار و پرواری تا وزن تقریبی 500 کیلوگرم 1400/11/15 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعدادی گاو حذفی و گوساله نر شیرخوار و پرواری تا وزن تقریبی 500 کیلوگرم 1400/11/15 رجوع به آگهی
مزایده تعدادی گاو حذفی و تلیسه غیر آبستن حذفی خود 1400/11/02 رجوع به آگهی
مزایده تعدادی دام حذفی و لاشه و بیمارستانی و گوساله نر شیرخوار -قطع شیر و پرواری 1400/10/04 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعدادی دام حذفی و لاشه و بیمارستانی و گوساله نر شیرخوار، قطع شیر و پرواری 1400/10/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعداد 3 دستگاه خودروی سواری 1400/09/13 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعداد ۳ دستگاه خودروی سواری 1400/09/13 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعدادی از ماشین آلات مازاد 1400/09/07 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعدادی دام حذفی و لاشه و بیمارستانی و گوساله نر شیرخوار، قطع شیر و پرواری خود 1400/09/06 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعدادی تلیسه آبستن ۵ تا ۶ ماهه 1400/08/20 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعدادی گوساله نر پرواری 1400/08/12 رجوع به آگهی
مزایده تعدادی گوساله نر شیرخوار و قطع شیر و همچنین دام حذفی و لاشه خود 1400/08/08 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعدادی تلیسه آبستن ۵ تا ۶ ماهه خود 1400/08/03 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعدادی گوساله نر شیر خوار و قطع شیر و دام حذفی خود 1400/07/07 رجوع به آگهی
مزایده فروش کود دامی خود 1400/07/07 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6