مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده محل شهربازی 1401/02/27 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره باغ گیلاس 1401/02/27 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری محل شهربازی به مساحت حدود 500 متر مربع 1401/02/27 1401/03/17
مزایده واگذاری عوارض تفکیک زباله 1401/02/24 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره باغ گیلاس 1401/02/20 رجوع به آگهی
مزایده اجاره محصول باغ گیلاس مدت اجاره : 7ماه 1401/02/19 رجوع به آگهی
مزایده تفکیک زباله 1401/02/17 رجوع به آگهی
مزایده تفکیک زباله در سایت پسماند 1401/02/12 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری عوارض و عواید ورودی میدان میوه و تره بار 1401/02/11 رجوع به آگهی
مزایده عواید و عوارض باسکول شهرداری 1401/02/11 1401/02/26
مزایده عواید و عوارض باسکول شهرداری 1401/02/07 1401/02/26
مزایده وگذاری عوارض و عواید ورودی میدان میوه و تره بار 1401/02/07 رجوع به آگهی
مزایده عواید و عوارض ورودی میدان میوه و تره بار 1401/02/06 رجوع به آگهی
مزایده عوارض ورودی باسکول 1401/02/06 رجوع به آگهی
مزایده تفکیک زباله در سایت پسماند 1401/01/24 رجوع به آگهی
مزایده زمین کاربری خدماتی 1401/01/16 رجوع به آگهی
مزایده اجاره واحد مسکونی متراژ ۶۵ مترمربع- طبقه: زمین پنجم- 1400/11/16 رجوع به آگهی
مزایده اگهی مزایده یک واحد مسکونی واقع در مجتمع تجاری 1400/11/09 رجوع به آگهی
مزایده عوارض و عواید و محل ترمینال موقت شهرداری 1400/11/03 رجوع به آگهی
مزایده اجاره دو باب مغازه واقع در مجتمع تجاری 1400/11/03 1400/11/12
صفحه 1 از 10