مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری 3 باب غرفه 1397/11/23 رجوع به آگهی
فروش قطعه زمینی به مساحت 22/70 مترمربع 1397/08/06 رجوع به آگهی
اجاره مساحت 120 مترمربع برای مدت یکسال با کاربری پارک منطقه ای به منظور بهره برداری بر استقرار وسا... 1397/05/28 رجوع به آگهی
اجاره مساحت 8 مترمربع برای مدت یکسال با کاربری پارک منطقه ای به همراه حفظ و نگهداری سرویس بهداشتی به... 1397/05/28 رجوع به آگهی
اجاره مساحت 70 مترمربع با کاربری پارک 1397/03/29 رجوع به آگهی
اجاره مساحت 24 مترمربع با کاربری پارک منطقه ایی 1397/03/29 رجوع به آگهی
اجاره مساحت 70 مترمربع با کاربری پارک منطقه ای به منظور فروش تنقلات 1397/03/05 رجوع به آگهی
اجاره مساحت 24 مترمربع با کاربری پارک منطقه ایی به منظور فروش تنقلات 1397/03/05 رجوع به آگهی
اجاره مساحت 24 مترمربع با کاربری پارک منطقه ای به منظور فروش تنقلات 1397/02/29 رجوع به آگهی
اجاره مساحت 70 مترمربع با کاربری پارک منطقه ای به منظور فروش تنقلات 1397/02/29 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2