مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری قطعه زمینی به مساحت 2000 مترمربع صرفا جهت احداث و راه اندازی جایگاه پمپ بنزین 1399/04/18 1399/04/31
واگذاری قطعه زمینی به مساحت 2000 مترمربع 1399/04/11 1399/04/31
واگذاری قطعه زمینی به مساحت 2000 مترمربع 1399/04/11 1399/04/31
واگذاری قطعه زمینی به مساحت 2000 مترمربع 1399/03/27 1399/04/07
واگذاری قطعه زمینی به مساحت 2000 مترمربع صرفا جهت احداث و راه اندازی جایگاه پمپ بنزین 1399/03/19 1399/04/07
فروش یک دستگاه گریدر هپکو مدل HG180D-2005 1395/07/24 رجوع به آگهی
فروش یک دستگاه گریدر هپکو مدل HG180D-2005 1395/07/17 رجوع به آگهی
فروش یک دستگاه گریدر هپکو مدل HG180P-2005 1395/06/27 رجوع به آگهی
فروش یک دستگاه گریدر هپکو مدل HG180P-2005 1395/06/20 رجوع به آگهی
فروش یک دستگاه گریدر هپکو 1394/09/18 1394/09/27
صفحه 1 از 2