کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8187178 مزایده اجارۀ ایستگاه تفکیک زباله های قابل بازیافت (مرحلۀ اول) استان مرکزی 1403/04/16 1403/04/24
7661553 مزایده زمین / نوع کاربری : مسکونی استان مرکزی 1402/11/24 رجوع به آگهی
7592511 مزایده مجموعه آهن آلات استان مرکزی 1402/11/08 رجوع به آگهی
7584310 مزایده اجاره واحدهای کارگاهی و تجاری استان مرکزی 1402/11/04 رجوع به آگهی
7551441 مزایده 6 عنوان زمین مسکونی استان مرکزی 1402/10/26 رجوع به آگهی
7538579 مزایده زمین / نوع کاربری : مسکونی استان مرکزی 1402/10/23 رجوع به آگهی
7482981 مزایده اجاره واحدهای کارگاهی و تجاری استان مرکزی 1402/10/09 رجوع به آگهی
7457955 مزایده اجاره ایستگاه تفکیک زباله های قابل بازیافت استان مرکزی 1402/10/02 رجوع به آگهی
7371861 مزایده اجاره ایستگاه تفکیک زباله های قابل بازیافت استان مرکزی 1402/09/05 رجوع به آگهی
7347939 مزایده اجاره واحدهای کارگاهی و تجاری استان مرکزی 1402/08/28 رجوع به آگهی
7208528 مزایده اجاره واحدهای کارگاهی و تجاری استان مرکزی 1402/07/26 رجوع به آگهی
7028974 مزایده اجاره 8 واحد تجاری در سطح شهر استان مرکزی 1402/06/19 1402/06/21
7028952 مزایده اجاره بازار روز استان مرکزی 1402/06/19 1402/06/21
7024599 مزایده اجاره یک قطعه زمین برای استقرار نانوایی سیار استان مرکزی 1402/06/18 1402/06/18
7024588 مزایده فروش ضایعات آهن آلات استان مرکزی 1402/06/18 1402/06/22
6995712 مزایده اجاره واحدهای کارگاهی و تجاری استان مرکزی 1402/06/13 رجوع به آگهی
6990626 مزایده اجاره 8 واحد تجاری استان مرکزی 1402/06/12 رجوع به آگهی
6990604 مزایده اجاره بازار روز استان مرکزی 1402/06/12 رجوع به آگهی
6988336 مزایده اجاره بازار روز استان مرکزی 1402/06/12 1402/06/21
6988334 مزایده اجاره 8 واحد تجاری در سطح شهر استان مرکزی 1402/06/12 1402/06/21
صفحه 1 از 19