مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده اجاره سوله و دستگاه تولید قطعات بتنی 1401/02/27 1401/03/10
مزایده اجاره یک باب سوله و دستگاه تولید قطعات بتنی 1401/02/22 رجوع به آگهی
مزایده اجاره سوله و دستگاه تولید قطعات بتنی 1401/02/20 1401/03/10
مزایده فروش 6 قطعه زمین 1401/01/15 1401/01/30
مزایده زمین با کاربری مسکونی 1400/12/22 رجوع به آگهی
مزایده فروش 6 قطعه زمین 1400/12/21 1401/01/30
مزایده واگذاری اجاره ایستگاه تفکیک زباله 1400/12/10 1400/12/22
مزایده اجاره ایستگاه تفکیک زباله 1400/12/04 1400/12/22
مزایده واگذاری اجاره ایستگاه تفکیک زباله 1400/12/03 1400/12/22
مزایده فروش ۶ قطعه زمین 1400/11/30 1400/12/14
مزایده مال زمین - کاربری مسکونی - مساحت عرصه 2288/31 1400/11/25 رجوع به آگهی
مزایده فروش ۶ قطعه زمین 1400/11/24 1400/12/14
مزایده واگذاری اجاره ایستگاه تفکیک زباله 1400/11/06 1400/11/20
مزایده اجاره ایستگاه تفکیک زباله های قابل بازیافت 1400/10/30 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره ایستگاه تفکیک زباله 1400/10/29 1400/11/20
مزایده اجاره ۲۰ واحد تجاری 1400/09/27 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره 6 واحد تجاری واقع در ضلع شمالی جایگاه cng 1400/09/27 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره 6 واحد تجاری واقع در ضلع شمالی جایگاه cng 1400/09/21 رجوع به آگهی
مزایده اجاره ۲۰ واحد تجاری 1400/09/21 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یک عدد بیلبورد تبلیغاتی دو طرفه 1400/09/13 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 15