مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجاره یک باب رستوران، واحد تجاری شماره 4 و واحد تجاری شماره 2 1398/08/18 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره واحدهای واقعی در مجتمع شهروند 1398/08/11 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره واحدهای واقعی در مجتمع شهروند 1398/08/04 رجوع به آگهی
مزایده اجاره واحد های تجاری و اداری 1398/07/03 رجوع به آگهی
اجاره واحد تجاری 1398/07/02 رجوع به آگهی
اجاره واحد تجاری 1398/06/26 رجوع به آگهی
اجاره 6 واحد تجاری 1398/05/22 رجوع به آگهی
اجاره تعداد 3 واحد تجاری به شماره های 5، 3، 2 و تعداد 3 واحد تجاری به شماره های 3، 2، 1 1398/05/14 رجوع به آگهی
فروش ملک با کاربری مسکونی و با کاربری تجاری و ... 1398/04/22 رجوع به آگهی
فروش ملک به مساحت 211/02 مترمربع با کاربری مسکونی و ... 1398/04/16 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 22